Nijs

Nijs fan Pleatslik Belang

2021, in jier fol nije ferwachtingen, goeie foarnimmens, mar ek in jier wêryn we noch te meitsjen hawwe mei de lockdown. Foar de ien swierder as foar de oar, mar it grypt ús allegear oan! In jier wêryn we noch better om elkoar tinke moatte, der foar elkoar wêze moatte en stypje wêr wy dat kinne. Wannear der minsken binne dy’t help nedich binne, foar in boadskipke of soksawat, dan binne wy dêrta altyd ree. Wy wolle alle minsken graach freagje om sa goed as mooglik de maatrigels te folgjen, sadat wy hooplik ek sa gau mooglik wer mear frijheden krije.

Yn oantinken Harmen Scheepsma

Mei dit stikje nimme wy ôfskied fan Harmen Scheepsma dy’t op 7 jannewaris yn de âldens fan 84 jier ferstoar. Fanôf de oprjochting fan ’e Grutte Gelf wie Harmen altyd aktief belusten by de redaksje en de fersprieding fan it doarpsblêd yn Surhuzum en omkriten. Doe’t Baukje Westerhof him út namme fan Pleatslik Belang yn 1988 frege om in sit yn ’e redaksje te nimmen fan in op te rjochtsjen doarpskrante hie hy der wol sin oan. 

Online Pubquiz kv. DTS

Op 18 december werd er voor het eerst in het 78-jarige bestaan van DTS een online pubquiz gehouden. Organisatoren Arnout de Haan, Jakob de Haan en Rene de Boer misten de gezellige borrel in de DTS-kantine en wisten dat velen datzelfde gevoel hadden. Daarom haalden ze het ultieme kantinegevoel naar de mensen toe. De deelnemers konden een heerlijk borrelpakket bestellen om dat voor elkaar te krijgen en daarmee werd ook de club nog eens gesteund. Dat het een succes was, bleek wel uit de deelname van maar liefst 75 personen.

Rustige jaarwisseling in Surhuizum

De jaarwisseling is in Surhuizum voor zover bekend rustig verlopen. Hier en daar werd er met carbid geschoten (zie elders in deze Grutte Gelf) en ook al was de verkoop dit jaar verboden, er werd toch nog het nodige vuurwerk afgestoken. Bij de Uterwei ter hoogte van “De Bistepôle” kwam de brandweer eraan te pas om twee (vreugde?) vuren te blussen. Op de foto zijn de resten daarvan nog zichtbaar.

Jubileum drive by

Vrijdag 11 december waren Ate en Hilly Ytsma van de Deutechemstrjitte 50 jaar getrouwd. Omdat er door de coronamaatregelen geen groot feest gegeven kon worden, werden Ate en Hilly door de kinderen verrast met een drive by. Naast buren, vrienden en familie, reed ook burgemeester Oebele Brouwer op de fiets langs om zijn felicitaties aan het echtpaar aan te bieden.

Kijk voor meer foto's in de Grutte Gelf.
 

Kerstprovincie op de Suderheawei

Wipke Tabak en haar dochter Jacqueline van de Suderheawei hebben een geweldig project opgezet, nl. een kerstprovincie.
Ze fiksen dit in één week wat een hele prestatie is. Als men dit ziet dan kan het niet anders dan dat je dit met open mond en verbazing allemaal in je opneemt. Wat een werk en wat verbluffend mooi.
Volgend jaar hoopt Omrop Fryslân hier aandacht aan te gaan besteden.

Hier volgen enige foto’s maar dit is maar een kleine indruk van wat er allemaal staat.

Djoeke Postma-de Jong

Autopuzzeltocht: uitdagend voor jong en oud!

Datum: laatste week van het jaar 
Afstand: circa 60 km
Start en finish: Surhuizum
Opgave: via mail (rianne.huistra@gmail.com) of via een appje (0621612200)
Kosten: € 15,00 per auto
Opbrengst voor: World Servants bouwproject van een prothese werkplaats in Myanmar.

De route is uitgezet door Business Rally Events. Zij organiseren rally’s of auto-gerelateerde events.

Pagina's