Nijs

Better let as net

In de vorige Grutte Gelf heeft de redactie een artikel gepubliceerd over de verbouw van een deel van ons dorpshuis De Delfeart. Dat artikel is waarschijnlijk geschreven na het verschijnen van een bericht in de Leeuwarder Courant. Het is fijn dat de redactie van de Grutte Gelf zo actief is. Eigenlijk hadden wij vanuit het dorpshuis zelf een nieuwsbericht moeten schrijven over de ontwikkelingen in MFC De Delfeart. Wellicht wat laat, maar hierbij ons nieuwsbericht: Better let as net.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het coronavirus uitbrak. Wat is er veel veranderd sinds die tijd.

Geen fysieke ledenvergadering meer. Altijd hét moment om alle leden bij te praten over de stand van zaken binnen onze vereniging.

Begrafenissen worden op een andere manier georganiseerd. Het afscheid nemen van onze dierbaren en het condoleren van familie wordt op een andere manier georganiseerd. Minder aanwezigen bij de uitvaart. Niet even een hand schudden of iemand een knuffel geven... Het voelt zo anders.

Raamtekening oan ’e Doarpsstrjitte

Op in trochdewykse dei stie Djoeke Postma hjir samar foar de doar. Se hat in fraach foar de Grutte Gelf.
As ik ek wat skriuwe wol oer hoe as ik de tekeningen op (en foar) de ruten meitsje. No hâld ik net sa fan yn de “picture” te stean, mar ik help oaren wol graach.
Myn skoanheit seit hjiroer tsjin my: “alleen gekken en dwazen, schrijven op deuren en glazen”, no dat sil sa wêze. Ik ha der nocht oan en dat is it wichtichste toch? As minsken dan ek noch stean bliuwe as wat stadiger foarby rinne om it te lêzen en te sjen, dan fyn ik dat prachtich!

Nieuws van de JLS

De kinderen van de JLS werken intussen alweer een aantal weken thuis. Hoewel er eerder vaak grapjes werden gemaakt dat de kinderen wel eens een dagje thuis wilden blijven (waarom is juf nooit ziek?), blijkt dat de kinderen nu graag weer naar school willen! We missen elkaar, de structuur en de gezelligheid. Ook is het thuiswerken vaak veel lastiger dan op school, want soms is de motivatie een beetje weg of is hulp vragen nu een beetje lastiger. Heel begrijpelijk. Veel ouders proberen de kinderen te helpen waar nodig en moeten daarnaast ook hun eigen werk doen, dat valt niet mee.

Nijs fan Pleatslik Belang

2021, in jier fol nije ferwachtingen, goeie foarnimmens, mar ek in jier wêryn we noch te meitsjen hawwe mei de lockdown. Foar de ien swierder as foar de oar, mar it grypt ús allegear oan! In jier wêryn we noch better om elkoar tinke moatte, der foar elkoar wêze moatte en stypje wêr wy dat kinne. Wannear der minsken binne dy’t help nedich binne, foar in boadskipke of soksawat, dan binne wy dêrta altyd ree. Wy wolle alle minsken graach freagje om sa goed as mooglik de maatrigels te folgjen, sadat wy hooplik ek sa gau mooglik wer mear frijheden krije.

Yn oantinken Harmen Scheepsma

Mei dit stikje nimme wy ôfskied fan Harmen Scheepsma dy’t op 7 jannewaris yn de âldens fan 84 jier ferstoar. Fanôf de oprjochting fan ’e Grutte Gelf wie Harmen altyd aktief belusten by de redaksje en de fersprieding fan it doarpsblêd yn Surhuzum en omkriten. Doe’t Baukje Westerhof him út namme fan Pleatslik Belang yn 1988 frege om in sit yn ’e redaksje te nimmen fan in op te rjochtsjen doarpskrante hie hy der wol sin oan. 

Online Pubquiz kv. DTS

Op 18 december werd er voor het eerst in het 78-jarige bestaan van DTS een online pubquiz gehouden. Organisatoren Arnout de Haan, Jakob de Haan en Rene de Boer misten de gezellige borrel in de DTS-kantine en wisten dat velen datzelfde gevoel hadden. Daarom haalden ze het ultieme kantinegevoel naar de mensen toe. De deelnemers konden een heerlijk borrelpakket bestellen om dat voor elkaar te krijgen en daarmee werd ook de club nog eens gesteund. Dat het een succes was, bleek wel uit de deelname van maar liefst 75 personen.

Rustige jaarwisseling in Surhuizum

De jaarwisseling is in Surhuizum voor zover bekend rustig verlopen. Hier en daar werd er met carbid geschoten (zie elders in deze Grutte Gelf) en ook al was de verkoop dit jaar verboden, er werd toch nog het nodige vuurwerk afgestoken. Bij de Uterwei ter hoogte van “De Bistepôle” kwam de brandweer eraan te pas om twee (vreugde?) vuren te blussen. Op de foto zijn de resten daarvan nog zichtbaar.

Pagina's