Nijs

Niek Wassink jongste deelnemer aan Feanster 40

Zondag 13 september j.l. werd weer de jaarlijkse Feanster 40 gehouden.
De deelnemers moesten een kilometer zwemmen, dertig kilometer fietsen en negen kilometer hard lopen. 
Vele sportieve Surhuizumers deden mee aan dit evenement o.a. de 15 jarige Niek Wassink (foto hierboven).
Hij was nl. de jongste deelnemer en zijn totale tijd was 2 uur en 18 minuten. 
Een geweldige prestatie!
Ook de overige Surhuizumers gefeliciteerd met jullie topprestaties.

Nijs fan Pleatslik Belang

Wy hawwe in mail krigen mei deryn de folgjende oprop:
“De Friese Milieufederatie (FMF) is bezig met het opstellen van een nieuwe Meerjarenvisie 2021-2024. In deze visie staat haar visie en missie en de acties die ze komende jaren gaat ondernemen om Fryslân nog mooier en duurzamer te maken. Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken en willen reflecteren op het nieuwe plan.

Wat zoeken wij:

Eerste lustrum Dorpsbibliotheek Surhuizum

Vorige maand was het alweer vijf jaar geleden dat de Dorpsbibliotheek van Surhuizum officieel werd geopend. Wat begon met een paar kasten met boeken en een enthousiaste vrijwilligster is inmiddels uitgegroeid tot een heuse bibliotheek. Het voormalige muzieklokaal van het dorpshuis is nu een zaal met stellingen vol met boeken. Er is voor ieder wat wils. Romans, thrillers en Fryske boeken. Ook kunt u er terecht voor legpuzzels. 

In fin mear as in bears

Al gie er yn Stynsgea nei skoalle ta en wennet er al jierren op it Hearrenfean, dochs soe men fan Kornelis van Dekken sizze kinne dat er yn ieren en sinen in Surhúster is. Hy is yn safolle Surhúster saken belutsen fanút it “Fryske-Haachje” dy’t te meitsjen ha mei kompjûters en kommunikaasje dat er hjir hast net mist wurde kin.

Vakantiekaartjes

De oproep van Grutte Gelf in de editie van voor de vakantie om een kaartje te sturen was niet aan dovemansoren gericht.
Redactiegenoot Djoeke was samen met Joop de eerste die er eentje stuurde en schreef of we al “pûdenfol” binnen hadden gekregen. Dat wast niet het geval maar hierbij ziet u dat er toch dorpsgenoten de moeite hebben genomen iets moois in te sturen!

Nijs fan Pleatslik Belang

Simmer yn Fryslân! Hooplik hat eltsenien in noflike fekânsje hân en wer enerzjy opdien hat foar de kommende tiid. 

Dit jier is ús sekretaris stoppe mei syn wurksumheden. Gewoanwei soenen wy ús tank útsprekke tidens de jiergearkomst. Spitigernôch is dit troch Corona útstelt. Om’t hy fansels net ivich trochgean kin, wolle wy André Barwegen lâns dizze wei tank sizze foar syn ynset! Ek sille wy soargje dat hy in geskikt presintsje oanbean kriget.

“ASC’75 is belangrijk voor de leefbaarheid in Augustinusga en Surhuizum”

In de rondgang van De Streekkrant langs de vijftien voetbalclubs in het verspreidingsgebied van de krant stond onlangs s.v. ASC’75 in de spotlights. De club speelde het afgelopen en voortijdig afgebroken seizoen in de 5e klasse C. Een seizoen eerder lukte het niet om in de 4e klasse te blijven. In een beslissend duel werd verloren van Ezinge en werd degradatie naar de ‘kelderklasse’ een feit. De doelstelling om in het linker rijtje te eindigen, leek dit jaar zeker haalbaar. De vraag of er meer in had gezeten bleef door de coronacrisis echter onbeantwoord.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

In de vorige editie schreven we dat de school verbouwd wordt, intussen is er alweer heel wat veranderd en zitten de kinderen weer in de lokalen die bij de groepen horen. Ook is het plein is weer bestraat op de plaats waar we een lokaal moeten missen, waardoor we extra speelruimte hebben. In de hal moet nog wel wat gebeuren, maar er zit al een plafond in. We zijn blij dat de balken nog deels in het zicht zijn. Ook hebben we nu ramen in de hal, waardoor we meer licht binnen krijgen. 

Pagina's