Nijs

De toren van Surhuizum brokkelt langzaam af

Hoe oud de toren van Surhuizum is? Niemand die het precies kan zeggen. Maar het is duidelijk dat-ie toe is aan een opknapbeurt.

Wie de Surhúster toer beklimt, moet niet aan hoogtevrees lijden. De weg omhoog baant zich over krakende laddertjes en door krappe luikjes. Al is de grootste kunst om niet te verschrikken tijdens het luiden van de klok.

Wat dat betreft een toren zoals elke andere. Opmerkelijker is de buitenkant, die met acht langgerekte, trapsgewijze steunberen wel iets wegheeft van een ruimteraket. De enige verbinding tot het schip is een unieke luchtboog.

Oan it Súd

Toen ik werd benaderd door de redactie van de Grutte Gelf of ik een stukje wilde schrijven over mijn bedrijf zei ik meteen ja! Ik raak namelijk niet uitgepraat over mijn twee grote passies: tuinieren en fotografie. Daarom geef ik jullie graag een kijkje in de tuin van Oan it Súd!

Kom gezellig bij ons

Het is altijd een gezellig samenzijn bij de soos op donderdagsmorgens.
Eerst gaan we genieten van een kopje koffie of thee.
Elke week zijn we bezig met leuke dingen te maken.
De mannen vermaken zich met o.a. kaarten enz.
De laatste keer hebben de vrouwen een herfstkrans gemaakt van hortensia’s .
Maar... we zouden wel wat meer “oudjes” willen verwelkomen. Hoe meer mensen des te gezelliger het is.
Lijkt u dit wat, schroom niet, kom eens vrijwillig langs en kijk hoe gezellig wij het met elkaar hebben.

De Delfeart giet wer iepen. Hiep hiep...

De Surhústers wolle harren hobby’s wer oppakke. De darters, de kaarters, de biljerters, de brommerriders en de wat âldere Surhústers dy’t elke wike mei Janet allegearre dingen dogge, se wolle wer los. Der sille grif ek wer famyljes wêze dy’t harren feest yn it Doarpshûs hâlde wolle. Dat kin as de groep net al te grut is. Yn oerlis kinne wy maatwurk leverje.

Der is in nije kassa kaam. Dêrmei kin der makliker besteld en ôfrekkene wurde. De blibliotheek en biljertseal, foarhinne musykseal, is hielendal opknapt. Der binne nije 1,5 m tafels makke. De Delfeart bliuwt yn beweging.

Zin om mee te doen in de redactie van de Grutte Gelf?

Waarom we versterking zoeken?

Elke maand stroomt onze mailbox vol met artikelen die we toegestuurd krijgen. Ook vinden we soms zelf dat er ergens aandacht aan besteed kan worden of zien we iets bijzonders in ons dorp dat het vermelden in ons dorpsblad waard is. Of we worden getipt. Onze redactie is echter inmiddels nogal uitgedund en om dat alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we hulp nodig. 

Moet ik dan elke keer zelf stukken schrijven? 

Sing-in

Enige weken later op 13 augustus jl. hadden de mannen een “Sing-in” georganiseerd op het Langpaed. Dit was voor de mensen die daar een groentetuin in hun beheer hadden. Een zgn. ode aan de harde werkers.
Met het zingen van Hollandse liedjes o.l.v. Eeuwe Spinder was het een vrolijke boel, met als afsluiter een gezellig samenzijn bij de fam. Spinder. 

(Foto’s: Djoeke Postma)

Bekijk hier alle foto's

Rondvaartboot

Eind juli kreeg ik een telefoontje of ik wel even wat foto’s zou willen maken bij het Langpaed, want de mannen die daar altijd op het bankje zitten, hadden iets ludieks bedacht.
Wat schets mijn verbazing, op het bankje zaten lachende mannen en Eeuwe Spinder zat de boel daar op te vrolijken met zijn accordeon.
Wat was de grap:

Nijs fan Pleatslik Belang

Surhúster flaggen
Der binne wer nije Surhúster flaggen beskikber. Neist de flaggen mei standert ôfmjittings (150 x 100 cm) hawwe wy no ek – op fersyk fan guon út it doarp – grutte flaggen (225 x 150 cm) beskikber. De priis foar in lytse is €15,- en foar in grutte €35,-. Wês der fluch by, want se binne yn in smook fuort. 
De flaggen binne te bestellen en ôf te heljen by Aafke Rijpma (mob. 06-25230527) op de Uterwei 18. 

Surhúster Saterdei: Fietstocht

Tijdens de fietstocht, waarbij maar slechts 36 fietsers aan meededen, zagen wij bij Houtigehage een herdenkingsbord staan waarbij op 10 juni 1946 een vreselijk tramongeluk heeft plaatsgevonden, waarbij 6 jonge leden van de Friesche Korfbalbond om het leven kwamen.

Hoe dit kon plaatsvinden kunt u lezen in het dorpsblad “De Barte” Drachtstercompagnie. Kijk dan op de datum mei 2021.

Pagina's