Nijs

Succesvolle informatieavond Werkgroep wonen Surhuizum

Op donderdag 3 maart jl. organiseerde de Werkgroep wonen Surhuizum ‘GeWOON’ een informatieavond voor inwoners van het dorp in MFC De Delfeart. De werkgroep die in het voorjaar van 2021 voor het eerst samenkwam heeft tijdens deze avond een concept projectplan gepresenteerd. Het doel van de avond was om de inwoners te informeren en mee te laten denken over de mogelijkheden in Surhuizum wat betreft woningbouw. Met een opkomst van boven de 60 geïnteresseerden was de avond een groot succes te noemen.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering
It mei wer: byinoar komme. Pleatslik Belang organisearret tiisdei 10 maaie har (gewoanlik) jierlikse ledegearkomste, mei as sprekker wykagint Hindrik de Haan. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere.

Datum: 10 maaie 2022
Tiid: 20.00 oere (ynrin fanôf 19.30 oere)
Lokaasje: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum

Een koperen goot langs de toren van Surhuizum?

Niet doen, zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Een koperen goot om de toren van Surhuizum te beschermen tegen vocht? Slecht plan, vindt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), zo meldt de Leeuwarder Courant.
Volgens de RCE is onduidelijk welk probleem de geplande hemelwaterafvoer precies verhelpt. Dat staat in een recent advies aan B en W van Achtkarspelen.
De gemeente wil al langer een goot aanleggen langs de voet van de stenen spits. Dit moet voorkomen dat de toren verder afbrokkelt door vochtinslag.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

De pandemie is noch mar krekt foarby en it liket wol as kin de tredde wrâldkriich elts momint begjinne. Wy binne bliid dat wy ús as Pleatslik Belang net mei dit soart saken dwaande hoege te hâlden. Wy binne ek bliid dat de corona-maatregels no wer fuort binne en wy sjogge wer út nei de kommende tiid wêr’t wy elkoar hooplik wer mear sjen kinne by ferskate aktiviteiten.

Talentenwerkplaats

In januari kwam de bus van stichting Talentenwerkplaats langs bij de Johannes Looijengaskoalle. De Talentenwerkplaats is een omgebouwde voormalige SRV-wagen, waarin kinderen uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hun talenten kunnen ontdekken. Het doel van de Talentenwerkplaats is om kinderen te inspireren en te interesseren in Technologie en Wetenschap. Meester Coen kwam bij ons op school langs en gaf een inspirerende les aan alle vier klassen bij ons op school.

Berber Dorhout uit Surhuizum promoveert op leefstijl en gezondheidsbevordering in Wageningen

De mens wordt steeds ouder en daarmee groeit ook de vergrijzing. Om te kunnen genieten van een hoge leeftijd en de zorg niet over te belasten is het belangrijk dat senioren gezond ouder worden. Beweging en juiste voeding kunnen daarbij helpen, hoewel er verschillen zijn in werkzaamheid in verschillende groepen en settings. 

Realisatie zonnedaken Surhuizum en Augustinusga, doet u mee?

Enerzjy Kooperaasje De Harkema e.o. (EKDH), waar ook de energiewerkgroep Augustinusga een onderdeel van is, zet zich al jaren in om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de gemeente Achtkarspelen. Dit doen wij onder andere door middel van het realiseren van collectieve zonnedaken via de postcoderoos-regeling (SCE-regeling). 
Momenteel zijn wij bezig met het realiseren van twee zonnedaken in Augustinusga en Surhuizum. 

Bericht van werkgroep wonen Surhuzum

Sinds april 2021 hebben we ons als werkgroep wonen Surhuzum gericht op de uitdagingen die de huidige woningmarkt ons geeft. Er ligt een flinke opgave. Over de afgelopen maanden hebben we aan de hand van verschillende gesprekken met belanghebbenden en met elkaar als werkgroep een projectplan opgesteld. Hierin zijn zowel de belangen voor Surhuzum uitgewerkt, als bijvoorbeeld mogelijke locaties en type woningen. We hebben verschillende scenario’s besproken met de gemeente. 

Pagina's