Nijs

Peaskebrunch

Op tongersdeitemoarn 14 april hiene wy in hiele moaie Peaskebrunch yn De Delfeart.
Wy binne moarns sa as altyd begûn mei in lekker bakje kofje of tee en wat lekkers der by, en nei it twadde bakje kamen de spultsjes wer op tafel of men wie oan it klaverjassen. 
Om healwei tolven wie it dizze kear tiid foar in buorreltsje of in glês fris.
Yntusken waard it iten klear set, twa soarten sop, broadsjes, salades en in rom ferskaat oan guod foar op ’e bôle.
Wy hawwe in prachtige brunch hân, it smakke elkenien tige bêst en wy kinne weromsjen op in goede slagge moarn.

Gewijzigde opzet Surhuzum Open Air

Na het succes van de eerste twee uitverkochte edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Na twee jaar verplichte afwezigheid in verband met Corona komt SOA op 24 en 25 juni aanstaande terug. De komende editie is SOA iets anders van opzet dan de eerste beide edities. De vrijdagavond wordt een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is.

Nijs fan Pleatslik Belang

Subsydzjes 
Pleatslik Belang is op dit stuit dwaande om te ynventarisearjen wat de mooglikheden binne oangeande subsydzjes. Sa binne der koartlyn twa ideeën yntsjinne by de provinsje fia it programma Stim fan Fryslân. Dit is in platfoarm bedoelt om Friezen mear belutsen wêze te litten by de provinsje. Op it online platfoarm Stim fan Fryslân hat Pleatslik Belang twa ideeën yntsjinne. It earste idee wat wy yntsjinne hawwe is in plakette mei in Fryske tekst oer de Balkespringer dy ’t yn oerlis mei de PKN tsjerke oan it stek fan de tsjerke hongen wurde sil.

We dogge it gewoan

Bovenstaande titel is het motto van de buurvrouwen Daisy de Boer en Sanne Douwes. Twee enthousiaste onderneemsters uit Surhuizum die met behulp van familie vanuit de garage begonnen met verkoop van kinderspeelgoed via een webshop. Dat dit een succesformule was bleek al snel toen mem het naaien van de goed verkochte artikelen niet meer kon bijbenen. Ze kwamen toen in contact met de MOA dat een volledig verzorgd naaiatelier heeft. Al snel werd de productie verhoogd en ging de afzet nog sneller dan voorheen.

Gymnaste uit Surhuizum in finale junioren WK Acro

Tijdens het WK Acrogym (3 tot en met 6 maart) in Baku, Azerbeidzjan, was er ook een succes voor turnsters uit Achtkarspelen.

Gemma van der Werff uit Surhuizum en haar sportpartner Carola van Dijk (combinatieteam Acro Academy/WSBF Surhuisterveen) wisten zich tussen honderden van de beste gymnasten van de hele wereld te plaatsen voor de finale. Vier teams kwamen uit voor Nederland in de Junioren-1, waarvan liefst drie teams van topsportstichting Acro Academy Noord-Nederland.

Inzamelingsactie in Surhuizum voor Oekraïne

Goffe Hoogsteen begon een inzamelingsactie vanuit de Oekraïense gemeenschap Meppel, met een reden. Zijn vrouw komt uit Oekraïne en ze zagen dat de nood heel hoog is.

Vanuit het hele dorp werden spullen ingezameld zoals kleding, etenswaar en sanitaire middelen. Bij de kerk werden alle spullen gesorteerd en ingepakt. Het is voor Goffe bijzonder om te zien. “Het is ongekend om te zien wat er nu gebeurt.”

Gezonde sportkantine met watertappunt bij ASC’75

Zaterdag 12 maart reikte wethouder Margreet Jonker het certificaat voor gezondere sportkantine uit aan ASC’75 Augustinusga en Surhuizum. Ook het watertappunt werd officieel geopend, hoewel dit al enige tijd in gebruik is door de leden. ‘Er is weer volop activiteit op het voetbalveld, dus dit was een mooi moment om de aandacht op de gezonde kantine en het watertappunt te vestigen,’ zegt wethouder Jonker. 

Nieuws van de JLS

Cameratoezicht
Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen.

Pagina's