Nijs

TM Infra neemt activiteiten W. Veenstra Transport Tijnje over

Per 1 juli a.s. neemt TM Infra uit het Friese Surhuizum de activiteiten van W. Veenstra Transport uit Tijnje over. De beide bedrijven werken al jarenlang intensief samen. Na het onverwachte overlijden van Willem Veenstra is deze overname volgens alle betrokkenen de beste optie.

TM Infra is het bedrijf van de gebroeders Van der Veen uit Surhuizum. Het wegenbouwbedrijf is gespecialiseerd in asfaltwerkzaamheden voor bedrijven en instellingen, particulieren, hoofdaannemers en overheden.

Inventarisatie woningbehoefte Surhuizum

Op 3 maart jl. vond de door de werkgroep wonen georganiseerde informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond is het concept projectplan “GeWOON Surhuizum” gepresenteerd. Met 65 aanwezigen kan worden gesteld dat er sprake was van een hoge opkomst.

Naar aanleiding van deze avond zijn er gesprekken met de gemeente, SWA en WoonFriesland geweest. Om vervolgstappen te kunnen nemen is het belangrijk dat de behoefte in ons dorp nauwkeuriger in beeld wordt gebracht.

Dames ASC soeverein kampioen

Vrijdag 13 mei was het dan zover. Voor het eerst in de historie konden de ASC dames kampioen worden. Het team liet deze kans niet liggen en pakte de titel op een zeer overtuigende wijze.

De zenuwen zijn flink aanwezig bij de dames die vandaag in groten getale aanwezig zijn. Lange wachtrijen bij de wc’s en enkele speelsters hebben net even wat meer nicotine nodig dan normaal. Ook bij de technische staf is de gezonde spanning aanwezig en dus is iedereen blij als de eerste wedstrijd eindelijk van start kan gaan, tegen de dames van Veenwouden.

Promotie

Zaterdag 16 april wist het eerste van korfbalvereniging DTS, door de 2e play-off wedstrijd te winnen, promotie naar de 2e klasse veilig te stellen.

Eerste kerkcafé geslaagd!

Op 1 mei hadden wij als evangelisatiecommissie van de PKN Surhuizum voor de eerste keer het Kerkcafé “geopend”... Best wel spannend, omdat we natuurlijk niet wisten of er genoeg belangstelling voor was. Langzaam druppelden de mensen binnen en mochten we tenslotte met zo’n 20 mensen gezellig koffiedrinken. Hierna fanatiek gesjoeld en “gekeest” onder het genot van een drankje en een hapje.
Kortom het was erg gezellig en volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar!

Nijs fan Pleatslik Belang

Op tiisdei 10 maaie fûn de ledegearkomste fan Pleatslik Belang plak yn Pannenkoekenhuis Landzicht. Nei trije jier koene wy wer in kear byinoar komme. Hoewol ’t wy in wat gruttere opkomst ferwachte hiene, binne wy wiis mei de ynbring dy ’t wy krigen hawwe en dêrfoar wolle wy de oanwêzigen hertlik tankje. 

Hjirûnder lêze jo wa 't der dit jier dik fertsjinne yn it sintsje set waard.

Koninklijke Onderscheidingen voor Griet Algra-de Vries en Jelle de Vries

Op dinsdag 26 april werden in de gemeente Achtkarspelen 4 mensen verrast met een lintje. Wat niet vaak gebeurt, maar nu het geval was: er waren een broer en een zus die tegelijk tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Het ging hierbij om Griet Algra-de Vries, die was voorgedragen voor haar maatschappelijke inspanningen op verschillend gebied en het jarenlange mantelzorger zijn voor haar man Hylke Algra, en haar broer Jelle de Vries.

Pagina's