Nijs

Bartemerwei gestremd

Velen van u hebben het al gemerkt: de Bartemerwei is net na de afslag met Lustenburg helemaal opengebroken. Op sommige plaatsen lijkt het op het moment van dit schrijven wel een zwembad. De werkzaamheden vinden plaats omdat er een nieuwe riolering moet worden aangelegd. De verwachting is dat dit ongeveer een week of zeven gaat duren. Hiernaast een impressie van de straat, kort na aanvang van de werkzaamheden.

De Avond4daagse Home Edition!

Vorige jaar ging vanwege corona de Avond4daagse helaas niet door. Dit jaar is het weer lastig om een traditionele Avond4daagse te organiseren, maar nog een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse - Home Edition?

Nijs fan Pleatslik Belang

Oprop: wurkgroep wenjen yn Surhuzum 
It is in tema dat it hiele lân beslacht: nijbou. Ferskate organisaasjes, wêrûnder Aedes en Vereniging Eigen Huis, hawwe twa wike lyn in plan presintearre om in ein te meitsjen oan it wenningtekoart. Yn 'e kommende 10 jier moatte der in miljoen huzen bout wurde yn ús lân.

Better let as net

In de vorige Grutte Gelf heeft de redactie een artikel gepubliceerd over de verbouw van een deel van ons dorpshuis De Delfeart. Dat artikel is waarschijnlijk geschreven na het verschijnen van een bericht in de Leeuwarder Courant. Het is fijn dat de redactie van de Grutte Gelf zo actief is. Eigenlijk hadden wij vanuit het dorpshuis zelf een nieuwsbericht moeten schrijven over de ontwikkelingen in MFC De Delfeart. Wellicht wat laat, maar hierbij ons nieuwsbericht: Better let as net.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het coronavirus uitbrak. Wat is er veel veranderd sinds die tijd.

Geen fysieke ledenvergadering meer. Altijd hét moment om alle leden bij te praten over de stand van zaken binnen onze vereniging.

Begrafenissen worden op een andere manier georganiseerd. Het afscheid nemen van onze dierbaren en het condoleren van familie wordt op een andere manier georganiseerd. Minder aanwezigen bij de uitvaart. Niet even een hand schudden of iemand een knuffel geven... Het voelt zo anders.

Raamtekening oan ’e Doarpsstrjitte

Op in trochdewykse dei stie Djoeke Postma hjir samar foar de doar. Se hat in fraach foar de Grutte Gelf.
As ik ek wat skriuwe wol oer hoe as ik de tekeningen op (en foar) de ruten meitsje. No hâld ik net sa fan yn de “picture” te stean, mar ik help oaren wol graach.
Myn skoanheit seit hjiroer tsjin my: “alleen gekken en dwazen, schrijven op deuren en glazen”, no dat sil sa wêze. Ik ha der nocht oan en dat is it wichtichste toch? As minsken dan ek noch stean bliuwe as wat stadiger foarby rinne om it te lêzen en te sjen, dan fyn ik dat prachtich!

Nieuws van de JLS

De kinderen van de JLS werken intussen alweer een aantal weken thuis. Hoewel er eerder vaak grapjes werden gemaakt dat de kinderen wel eens een dagje thuis wilden blijven (waarom is juf nooit ziek?), blijkt dat de kinderen nu graag weer naar school willen! We missen elkaar, de structuur en de gezelligheid. Ook is het thuiswerken vaak veel lastiger dan op school, want soms is de motivatie een beetje weg of is hulp vragen nu een beetje lastiger. Heel begrijpelijk. Veel ouders proberen de kinderen te helpen waar nodig en moeten daarnaast ook hun eigen werk doen, dat valt niet mee.

Pagina's