Wereldlichtjesdag

We geloven in de kracht van samen lichtjes maken,
in verbinding, in dichtbij elkaar zien en raken.
De vele lichtjes verwarmen stille tranen en een heldere lach.
wetend zonder woorden delen in missen.

Dat is wereldlichtjesdag.

De mensen, groot en klein die niemand vergeten zal.
Hun naam, hun verhaal, hun leven en de Liefde bovenal.
Het hart reist iedere afstand en iedere grens voorbij.
Dus zijn we verbonden, kunnen we zien en raken.
Zijn in gedachten zij aan zij samen door lichtjes verbonden.
Met stille tranen en een heldere lach dat, ook nu.

Is wereldlichtjesdag.

Zondag 11 december a.s.: Lichtjesavond op de begraafplaats te Surhuizum

Elk jaar, op de tweede zondag van december is het Wereldlichtjesdag.
Samen staan we stil bij allen, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. 
Op deze manier hopen we een lichtpunt te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we hen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten.

Meedoen? Jullie zijn van harte welkom
Als je iemand hebt verloren ben je van harte uitgenodigd. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.
Mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen. Broertjes, zusjes, grootouders en andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.15 uur in De Delfeart.

Na het drinken van een kopje koffie/thee met wat lekkers en het voordragen van
gedichten krijgt men een graflichtje uitgereikt en gaan we met z’n allen om 19.00 uur naar de begraafplaats waar men het graf van de overledene(n) kan bezoeken.
Daarnaast is er een stiltetafel ingericht, waar men een kaarsje kan plaatsen, indien men iemand wil herdenken die elders is begraven of gecremeerd.

Thuis herdenken
Mocht je de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden Wij stellen het op prijs als je anderen wilt oproepen om hetzelfde te doen.
Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaars aan om zo hun medeleven te tonen. Samen zorgen we ervoor dat er in de gehele wereld een lint van lichtjes ontstaat.

Indien u een gedicht wilt voorlezen, zowel kinderen als volwassenen, dan dient u dit vóór 8 december door te geven aan onze voorzitter Jurjen Dijkstra tel. 0512-351872 of bij Djoeke Postma tel. 0512-351767. 
Email: info@de-laatste-eer-surhuizum.nl

Namens het bestuur van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” bent u van harte welkom op deze lichtjesavond.

Datum: 
zondag 11 december 2022 - 18.15
Locatie: