Nijs

Lichtjesavond

Op 10 december jl. was het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd werden er dan op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor de overledenen, zodat er een golf van licht ontstond. Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene.

In Surhuizum vond deze lichtjesavond voor de eerste keer plaats omdat op een ledenvergadering van de begrafenisvereniging men aangaf dat er behoefte bestond om in een vertrouwelijke, gemoedelijke sfeer het gemis van dierbaren met elkaar te delen.

Achtste editie Slach om ’e Toer treft prima wandelweer

Op de laatste vrijdag van het jaar stond in Surhuizum de wandeltocht Slach om ’e Toer weer op het programma. Ruim voor de start om 8.30 uur hadden de eerste wandelaars zich al ingeschreven bij het startbureau. Zij werden voor vertrek kort toegesproken door hoofdtrainer Henk de Jong van De Graafschap. In het dorpshuis was net als voor een voetbalwedstrijd een lichte spanning voelbaar, zei De Jong. De Jong had niet verwacht zoveel wandelaars in Surhuizum te mogen begroeten. Nadat hij vanaf drie had afgeteld mochten de eerste wandelaars op pad gaan.

Wêr sil men de balkespringer aanst nochris hinne bringe?

By de yngongen fan Surhuzum wurdt sûnt koart mei grutte buorden dúdlik oanjûn dat fan’e earste novimber oant de tweintichste april gjin gewoan ferkear mooglik is fanwege grut ûnderhâld oan de trochgeande wei, de Doarpsstrjitte. 

Soks blykt needsaaklik te wêzen want it djiprioel dat der al langer as fjirtich jier ynleit  begjint kueren te krijen. Hiel wat Surhústers witte der fêst noch wol fan  hoe't ek doe it heale doarp oer de kop helle wie.  Dat der no wer in kear wat heve moast is al in skoftsje  bekind.

Nieuws van peuterspeelzaal “it Hummelhoekje”

Na een heerlijke zomervakantie begonnen wij op “it Hummelhoekje” met het thema “welkom”. Alle nieuwe peuters werden in de groepen voorgesteld en welkom geheten. Tijdens dit thema kwamen de peuters in aanraking met de regels en rituelen op de speelzaal. In één van deze weken kwam ook juf Luiza met haar pasgeboren zoon Nik op visite. Luiza is vele jaren vrijwilligster geweest op de peuterspeelzaal en nu zij met “zwangerschapsverlof ” is wilde ze graag aan de kinderen haar zoontje laten zien, wat de peuters prachtig vonden. Wij bekeken kleine Nik van onder tot boven.

Van der Veen en Elzinga winnaars koppeltoernooi darten

Zaterdag 21 oktober was er een dart-koppel toernooi in het dorpshuis “de Delfeart”, er hadden zich 21 koppels ingeschreven. Een poule systeem bepaalde dat de winnaars tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar speelden. De inleg was prijzen geld, zowel voor winnaars en verliezers en werd vervolgens verder verdeeld in de verliezersronde. Dit waren:

  1. Wopke en Teake Beukema
  2. Johan Brouwer en Jitse Storm
  3. Jelmer Postma en Teake Tel / Klaas Holthuis en Oeds Holthuis

De winnaars van deze avond waren:

Met World Servants naar Guatemala!

Van links naar rechts: Theunis Holthuis, Danielle de Boer, Frank van der Meer, Ytje Poelstra en Emiel Huistra.

Hallo beste mensen! Wij zijn de World Servants actiegroep Surhuizum-Buitenpost. Onze groep bestaat uit drie jongens uit Surhuizum die na hun reis naar Zambia in 2016 besloten om door te gaan met bouwen aan verandering, en twee meiden uit Buitenpost die zich vol enthousiasme bij dit plan hebben aangesloten.  In de zomervakantie van 2018 gaan wij samen met World Servants deelnemers uit heel Nederland bouwen aan een middelbare school in Verbena, Guatemala. Verbena ligt aan de rand van de grootste vuilnisbelt van Midden-Amerika.

Opgave basiscursus: AED met reanimatie

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat de overlevingskansen voor mensen met een hartinfarct zo groot mogelijk zijn. Wat zou het mooi zijn dat er veel mensen geschoold zouden zijn om mensenlevens te kunnen redden. Ieder jaar wordt er een herhalingscursus AED met reanimatie gegeven waar plm. 10 personen aan deelnemen.
Inwoners van Surhuizum en omgeving die nog willen leren reanimeren kunnen zich aanmelden bij Plaatselijk Belang. Bij voldoende deelname willen we begin volgend jaar een basiscursus AED met reanimatie organiseren.
Dit alles is uiteraard geheel kosteloos.

Spulwike 2017

Woensdagmiddag 30 augustus werd de 44ste editie van de Spulwike geopend door Spulwike-voorzitter Erik Pel. Deze middag waren de politie, brandweer en ambulance met hun voertuigen naar het Mienskipsfjild gekomen om de jeugd te laten zien wat ze zoal doen. 

Pagina's