Nijs

Slach om ’e Toer evenaart recordaantal deelnemers

Op de laatste vrijdag van het jaar, afgelopen 28 december, stond Surhuizum weer in het teken van de jaarlijkse wandeltocht Slach om ’e Toer. Al vroeg hadden de eerste wandelaars zich verzameld in MFC De Delfeart, waar de start plaatsvond voor de negende editie van dit wandelevenement. Om half negen werden de wandelaars voor het vertrek kort toegesproken door burgemeester Gerben Gerbrandy. Voor Gerbrandy was dit zijn laatste officiële handeling als burgemeester van Achtkarspelen. Gerbrandy gaat per 14 januari 2019 met pensioen.

Wereldlichtjesdag in Surhuizum

Op de tweede zondag van december worden alle mensen over de hele wereld herdacht tijdens Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur gaan wereldwijd kaarsjes branden om hen te herdenken, om licht en warmte over te brengen op degene die hen zo missen, om elkaar te laten weten dat we er altijd voor hun zullen zijn. 

In Surhuizum werd deze herdenking gehouden op de begraafplaats aan de Bartemerwei en deze keer werden mensen ook in de gelegenheid gesteld om op de begraafplaats rondom de kerk hun overledenen te gedenken.

Vrijwilligers gezocht!

We kunnen terug kijken op een heel mooi jaar. Een jaar waarin het dorpshuis weer volop werd bezocht. Door jong en oud, en alles daar tussenin. Wat hebben we veel initiatieven uit het dorp gehad. Zo zijn er weer een aantal themafeesten geweest, vergaderingen, knutsel-, schilder en handwerkclubs, maar ook hebben veel vrienden en families hun (besloten) feest gevierd in het dorpshuis. Fantastisch om te zien dat deze ontmoetingsplek zijn functie weer terug heeft. We mogen wel zeggen dat ons doel bereikt is, nadat we in 2017 het interieur hebben aangepakt.

Sinterklaas gaat als de brandweer in Surhuizum

Als de spannende dagen rond Sinterklaas weer in aantocht zijn
wordt iedereen onrustig en overstuur, van groot tot klein.
Dan is er ook nog een heel gedoe over Zwarte Piet intussen,
reden voor de Sint om de verhitte gemoederen wat te blussen.
Met loeiende sirene kwam hij in een mooie brandweerauto aan
en had maar liefst een viertal Pieten dicht om zich heen staan.
De sirene werd al snel overstemd door prachtige muziek,
vele Sinterklaasliedjes speelde de band, het was echt uniek.
Toen een rondrit door het dorp, mensen langs de kant

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Doethyna in jonge politika mei passy

Oan de Suderheawei, yn’e folksmûle ek wol de twadde Miedsjewei neamd, wennet Doethyna. Sy is iennichst dochter fan Roel en Wopkjen Vriesema. 

Om dy reden nochal beskerme opgroeid? Miskien wol wat in ferdoan famke? “Dat soe’k net tinke”, seit hja al gau, “ik ha wol in hiel moaie jeugd hân, mar fielde my earder strakker en stringer behannele as bern út in gruttere húshâlding”.

Lichtjesavond

9 december: lichtjesavond op de begraafplaats te Surhuizum

Vorig jaar december hielden we hier in Surhuizum onze eerste wereldlichtjesdag.
Het was voor ons als bestuur en de mensen die hun dierbaren op deze bijzondere dag herdachten een bijzonder samenzijn en wij kregen dan ook vele positieve reacties betreft dit samenzijn.
Wij hopen dan ook op 9 december een lichtpunt te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we hen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten.

Sint Maarten

Sint Maarten werd deze keer weer gelopen in regenachtig weer, maar dat hield de jeugd niet thuis want het ontvangen van snoep is toch wel heel aantrekkelijk.

Er waren lampionnen bij die door de regen verlept waren, sommigen hadden alleen nog het stokje met het lampje. Maar dat was niet zo belangrijk. Zingen deden ze allemaal.

Bekijk hier alle foto's

Foto's: Djoeke Postma-de Jong

Iepening bakkerijwinkel Bôle ensa yn Surhuzum

O, wat binne wy tige blij
Wy ha yn ús doarp wer in bakkerij
Gie betiid en bliid der hinne om foto's te meitsjen
Mar der wie spitergenôch niks te sjen en te laitsjen
Ferwachte in wolkomstkomitee te stean
Om offisjeel mei Gepke it earst de doar yn te gean
Bin teloarsteld , bin mar wer nei hûs ta fytst
Fielde my hjirtroch dochs in bytsje tryst
Letter de winkel mei freondinnen besocht
En dy reis wie gelokkich net om 'e nocht
Under it genot fan kofje mei gebak
Koene wy de winkel besjen op ús gemak

Pagina's