Nijs

Gezonde keuzes

In groep 5-8 van de JLS hebben we een gastles gehad over gezond leven. We leerden dat we eten en drinken nodig hebben om energie te krijgen en dit te verbranden als we bewegen. Maar welk eten en drinken kiezen we dan? We leerden uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in ons drinken zit en daarbij keuzes te maken over welke keuzes voor ons gezond zijn.

Nieuwe buurtvereniging voor de Bartemerwei!

Sinds de herfst van 2018 heeft de Bartemerwei weer een buurtvereniging. Een groepje enthousiaste buurtbewoners heeft deze in het leven geroepen. We hebben het de naam: “De Pikebuert” gegeven. Volgens insiders werd onze buurt vroeger ook zo genoemd.

In januari hebben wij onze allereerste festiviteit gehad: een nieuwjaarsborrel voor de grote en kleine bewoners van onze mooie buurt. Dit is een hele gezellige middag en avond geweest.

MFC De Delfeart

Als bestuur van MFC De Delfeart kijken wij terug op een mooi jaar, vol feesten en partijen, enthousiaste vrijwilligers, veel nieuwe bezoekers en een verdubbeld aantal volgers op facebook. Geen slecht resultaat. Ook financieel niet. Na de verbouwing hebben we weer een kleine buffer op mogen bouwen voor de toekomst. En daar zijn we trots op. We hopen dan ook, dat je net als vorig jaar volop naar het dorpshuis blijft komen. Er zijn genoeg activiteiten, voor ieder wat wils. En wil je zelf iets organiseren? Neem dan contact met ons op, dan nemen we de mogelijkheden door.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”.
Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Ald Feart wordt na jaren opgeschoond

Zoals u misschien al heeft kunnen zien is men inmiddels begonnen met het schoonmaken van de Ald Feart. De vaart is in het verre verleden vervuild met zware metalen en ander materiaal. In Surhuisterveen waren verschillende metaalbewerkingsbedrijven actief, waarvan tot 1961 – toen het dorp werd aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie – het afvalwater via het riool in de Ald Feart kwam. Zware metalen sloegen daar neer op de bodem.

Lytse Wiebe

Yn it hûs oan’e Bartemerwei dêr’t Wiebe Nauta wennet, hie syn heit Tseard, eartiids in knip en skearwinkel. Elke Surhúster wist fan him en syn frou Gryt. Gjin wûnder fansels, want wa’t dêr ienkear klant wie, liet him elke kear wer sjen. Jongfeinten dy’t oan’e moade meidwaan woene krigen brillantine yn it hier smard. Tseardkapper liet troch­geans lûde, fleurige muzyk skalle, wylst er oan it wurk wie. Syn frou dy’t ek faak yn’e saak te finen wie, ferkocht snoep en tabak oan dejingen dy’t op har beurt sieten te wachtsjen en oars net diene as sterke ferhalen fertelle.

Pagina's