Nijs

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Doethyna in jonge politika mei passy

Oan de Suderheawei, yn’e folksmûle ek wol de twadde Miedsjewei neamd, wennet Doethyna. Sy is iennichst dochter fan Roel en Wopkjen Vriesema. 

Om dy reden nochal beskerme opgroeid? Miskien wol wat in ferdoan famke? “Dat soe’k net tinke”, seit hja al gau, “ik ha wol in hiel moaie jeugd hân, mar fielde my earder strakker en stringer behannele as bern út in gruttere húshâlding”.

Lichtjesavond

9 december: lichtjesavond op de begraafplaats te Surhuizum

Vorig jaar december hielden we hier in Surhuizum onze eerste wereldlichtjesdag.
Het was voor ons als bestuur en de mensen die hun dierbaren op deze bijzondere dag herdachten een bijzonder samenzijn en wij kregen dan ook vele positieve reacties betreft dit samenzijn.
Wij hopen dan ook op 9 december een lichtpunt te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we hen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten.

Sint Maarten

Sint Maarten werd deze keer weer gelopen in regenachtig weer, maar dat hield de jeugd niet thuis want het ontvangen van snoep is toch wel heel aantrekkelijk.

Er waren lampionnen bij die door de regen verlept waren, sommigen hadden alleen nog het stokje met het lampje. Maar dat was niet zo belangrijk. Zingen deden ze allemaal.

Bekijk hier alle foto's

Foto's: Djoeke Postma-de Jong

Iepening bakkerijwinkel Bôle ensa yn Surhuzum

O, wat binne wy tige blij
Wy ha yn ús doarp wer in bakkerij
Gie betiid en bliid der hinne om foto's te meitsjen
Mar der wie spitergenôch niks te sjen en te laitsjen
Ferwachte in wolkomstkomitee te stean
Om offisjeel mei Gepke it earst de doar yn te gean
Bin teloarsteld , bin mar wer nei hûs ta fytst
Fielde my hjirtroch dochs in bytsje tryst
Letter de winkel mei freondinnen besocht
En dy reis wie gelokkich net om 'e nocht
Under it genot fan kofje mei gebak
Koene wy de winkel besjen op ús gemak

Spulwike 2018

Woensdagmiddag 29 augustus ging de 45ste editie van de Spulwike van start in Surhuizum. Deze middag stond er voor de kinderen een GPS-tocht door Surhuizum op het programma, waarbij met een GPS de verschillende teams door het dorp werden gestuurd. Onderweg moesten ze verschillende opdrachten uitvoeren en raadsels en vragen beantwoorden. Zo moest er over een evenwichtstouw worden gelopen en onder een camouflagenet worden gekropen. Ook moest er een vuurtje worden gemaakt en met pijl en boog worden geschoten.

Gosse van der Meer, avonturier op ’e fiets

Gosse van der Meer, 23 jier âld, fjildrider en altyd ûnderweis. No hat er in lyts momint fan rêst. De hurdfytser kin thús by heit en mem efkes útblaze fan syn lange reis dy’t er krekt makke hat nei de oare kant fan de wrâld om dêr te fytsen. Hy ried wedstriden yn Australië en Sina. Fan de fiif dy’t er der ried, wûn er trije en waard twa kear twadde.

TOP 2000 concert in Buitenpost volop in voorbereiding

Popkoor Akkoord, onder leiding van de nieuwe dirigent Rinse IJtsma, is momenteel druk met de voorbereidingen voor het TOP 2000 concert op zaterdagavond 10 november in ‘The Point’ te Buitenpost. Tijdens deze avond wordt er samengewerkt met de rondom bekende band ‘SA! en Oaren’ (5 bandleden o.a. Sander en Atje van de Muzykpleats te Buitenpost).

Wat kunt u verwachten? Er worden door zowel het popkoor als de band veel Top 2000 nummers ten gehore gebracht. De avond wordt swingend afgesloten met live ‘Top 2000’ muziek van de band.
U bent allen van harte uitgenodigd! 

Pagina's