Nijs

Fries kampioen 2022-2023

In Surhuizum hebben we een Fries Kampioen sinds 18 juni. Namelijk Cor Beukema. In Joure werd er een darttoernooi gehouden waar hij aan mee deed.

In de poulefase (4 wedstrijden) had Cor alles gewonnen.

In de halve finale tegen Thomas wist Cor te winnen met 4-1.

In de finale moest Cor tegen Mike. Cor stond 3-1 achter. En toen werd het heel spannend. De wedstrijd draaide steeds meer om en de winst ging naar Cor. Hij won de wedstrijd met 5-3!!!

Cor is nu met zijn 14 jaar voor de tweede keer FRIES KAMPIOEN! De eerste keer was in het seizoen van 2018-2019.

Herstelwerk kerktoren afgerond

Wethouder Sierd Vegelin van Achtkarspelen en Durk Bijlsma van HB Bouwbedrijf. Foto: Koos Scherjon

Met het terugplaatsen van de opnieuw vergulde haan door wethouder Sierd Vegelin, werd woensdag 7 juni symbolisch het herstelwerk aan de kerktoren afgerond. Het herstelwerk aan de de gemetselde spits was nodig omdat die te veel vocht opneemt, met afbrokkelend steen tot gevolg.

Geslaagde open dag zorgboerderij ‘Mei Elkoar’

Op zaterdag 3 juni had zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ de eerste open dag. Wij hadden reclame gemaakt op onze Facebook-pagina, die goed gedeeld werd en in verschillende streekkranten waaronder ook in de Grutte Gelf. Omdat we de streekproductenmarkt met de open dag gecombineerd hadden stonden we ook op de agenda van “Fan boer nei Minsken”.
Al deze reclame heeft geholpen. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Sinds een paar jaar komen Pleatslik Belang Surhuzum en Doarpsbelang Stynsgea regelmatig bijeen om te praten over wat er in onze dorpen speelt. Naast dat we ongeveer evenveel inwoners tellen hebben we ook veel gemeen met elkaar. Behalve het bespreken van alledaagse zaken denken we dan ook vaak na over de toekomst - wat die ons wel of misschien wel juist niet kan brengen.

Surhuzum Open Air pakt weer groots uit op 30 juni en 1 juli

Na het succes van de eerste 3 edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Na het doorslaande succes van vorig jaar wordt de vrijdagavond weer een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is. Met het contracteren van Exile haalt de organisatie één van de beste Rolling Stones tribute bands in huis. Exile is bekend van het SBS programma The Tribute, Battle of the Bands.

Verbouwing en renovatie van It Gebou

Het verenigingsgebouw aan “It Langpaed” is ontworpen in 1928 door architect J.C. Velting, is geinspireerd op de Amsterdamse school.
Het voorste gedeelte is monumentaal, hieraan mag niets gedaan worden.
De zaal werd in 1956 aan de achterzijde uitgebreid met een podiumgedeelte en een keuken en toilet. Nadien is het gebouw andermaal uitgebreid (zijgevel).
Deze gedeeltes vallen buiten bescherming van het rijks bevoegdheid.

Gesellige moarn mei Eeuwe en Djoeke yn De Delfeart

Op tongersdei 11 maaie wie it wer gesellich yn it doarpshûs De Delfeart.
Dit kear kaam dat troch it artystenduo Eeuwe en Djoeke.
Se brochten mei harren akkordeonmuzyk de stemming der aardich yn, en wy koene mei sjonge om’t se tekstboekjes meinommen hiene.
Tige tank oan har beiden en graach oan’t in folgjende kear.
(Tekst en foto’s: Cees Hoogstins)

Derde plaats voor Popkoor Akkoord tijdens zangconcours in Joure

Zaterdag 13 mei organiseerde de Bond van Zangkoren in Friesland, de BZF, haar jaarlijkse zangconcours in de Oerdracht in Joure. Dit jaar was de opzet van het zangconcours iets gewijzigd. Deze ‘nieuwe stijl’ betekende dat het concours losser en gemakkelijker van opzet is. Plezier in het zingen staat voorop! Een tiental koren presenteerden deze dag de door hun ingestudeerde nummers aan jury en publiek. Na de lunchpauze was het de beurt aan Popkoor Akkoord. Het inzingnummer van het koord was Avond.

Pagina's