Nijs

Dames ASC soeverein kampioen

Vrijdag 13 mei was het dan zover. Voor het eerst in de historie konden de ASC dames kampioen worden. Het team liet deze kans niet liggen en pakte de titel op een zeer overtuigende wijze.

De zenuwen zijn flink aanwezig bij de dames die vandaag in groten getale aanwezig zijn. Lange wachtrijen bij de wc’s en enkele speelsters hebben net even wat meer nicotine nodig dan normaal. Ook bij de technische staf is de gezonde spanning aanwezig en dus is iedereen blij als de eerste wedstrijd eindelijk van start kan gaan, tegen de dames van Veenwouden.

Promotie

Zaterdag 16 april wist het eerste van korfbalvereniging DTS, door de 2e play-off wedstrijd te winnen, promotie naar de 2e klasse veilig te stellen.

Eerste kerkcafé geslaagd!

Op 1 mei hadden wij als evangelisatiecommissie van de PKN Surhuizum voor de eerste keer het Kerkcafé “geopend”... Best wel spannend, omdat we natuurlijk niet wisten of er genoeg belangstelling voor was. Langzaam druppelden de mensen binnen en mochten we tenslotte met zo’n 20 mensen gezellig koffiedrinken. Hierna fanatiek gesjoeld en “gekeest” onder het genot van een drankje en een hapje.
Kortom het was erg gezellig en volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar!

Nijs fan Pleatslik Belang

Op tiisdei 10 maaie fûn de ledegearkomste fan Pleatslik Belang plak yn Pannenkoekenhuis Landzicht. Nei trije jier koene wy wer in kear byinoar komme. Hoewol ’t wy in wat gruttere opkomst ferwachte hiene, binne wy wiis mei de ynbring dy ’t wy krigen hawwe en dêrfoar wolle wy de oanwêzigen hertlik tankje. 

Hjirûnder lêze jo wa 't der dit jier dik fertsjinne yn it sintsje set waard.

Koninklijke Onderscheidingen voor Griet Algra-de Vries en Jelle de Vries

Op dinsdag 26 april werden in de gemeente Achtkarspelen 4 mensen verrast met een lintje. Wat niet vaak gebeurt, maar nu het geval was: er waren een broer en een zus die tegelijk tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Het ging hierbij om Griet Algra-de Vries, die was voorgedragen voor haar maatschappelijke inspanningen op verschillend gebied en het jarenlange mantelzorger zijn voor haar man Hylke Algra, en haar broer Jelle de Vries.

Peaskebrunch

Op tongersdeitemoarn 14 april hiene wy in hiele moaie Peaskebrunch yn De Delfeart.
Wy binne moarns sa as altyd begûn mei in lekker bakje kofje of tee en wat lekkers der by, en nei it twadde bakje kamen de spultsjes wer op tafel of men wie oan it klaverjassen. 
Om healwei tolven wie it dizze kear tiid foar in buorreltsje of in glês fris.
Yntusken waard it iten klear set, twa soarten sop, broadsjes, salades en in rom ferskaat oan guod foar op ’e bôle.
Wy hawwe in prachtige brunch hân, it smakke elkenien tige bêst en wy kinne weromsjen op in goede slagge moarn.

Gewijzigde opzet Surhuzum Open Air

Na het succes van de eerste twee uitverkochte edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Na twee jaar verplichte afwezigheid in verband met Corona komt SOA op 24 en 25 juni aanstaande terug. De komende editie is SOA iets anders van opzet dan de eerste beide edities. De vrijdagavond wordt een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is.

Pagina's