Van de redactie

In de vorige editie hadden wij een enquête geplaatst. Wij waren heel erg benieuwd naar de mening van de Grutte Gelf lezers over de inhoud van ons dorpsblad. Daarbij is er in de veranderende maatschappij misschien behoefte aan een andere invulling van het blad. Ook kampt de redactie met het teruglopen van aangeleverde kopij. Het aantal enquêtes wat is ingeleverd? Drie stuks. Dat was voor ons een tegenvaller. We zijn erg blij met deze drie en hun inbreng. Maar willen we echt weten wat er leeft onder de lezers, hebben we toch wel meer informatie nodig. Daarom nodigen wij jullie nogmaals uit om de enquête in te vullen voor 25 maart a.s.. 
U vindt deze online op: http://www.gruttegelf.nl/enquete 

De papieren versie in het midden van het blad kunt u inleveren bij één van de redactieleden.