Slagge hjerstaktiviteit yn De Delfeart

Yn de hjerstfakânsje wie der in mooie activiteit te belibjen foar jong en âld yn ús doarpshûs. Wy ha in noflike moarn hân yn gearwurking mei jeugdhonk Ús Stek en Dwaande. Ûnder it genot fan in bakje kofje as in glês ranja en fansels wat lekkers spesjaal yn it tema pompoenen, waarden ferskate kreaasjes makke. Mei san 50 dielnemers wie it tige slagge.