Op de Johannes Looijengaskoalle wordt bij leerlingen het enthousiasme voor technische vakken aangewakkerd (en dat slaat aan)

Als het enthousiasme van de leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum maatgevend is, gaat het helemaal goed komen met de belangstelling van jongeren voor techniek. Twee ‘ontdekkerskisten’ werden gistermiddag zonder aarzelen in gebruik genomen.

Vinden meiden techniek wel leuk? Kijk naar de tafeltjes waaraan Femke Storm, Janine Kiers, Mirte Bosma, Livia Bosma en Siepy Ritsma in de weer zijn met batterijen, lampjes, draadklemmetjes, zilverfolie en snoeren. Binnen de kortste keren heeft het vijftal de lampjes aan het branden. Eureka!

Lol maken, nieuwsgierigheid aanwakkeren, technisch vernuft ontdekken – dat is precies de bedoeling van het project ‘Sterk Techniekonderwijs’. Scholen en het bedrijfsleven in Noordoost-Friesland werken hierin samen. De ‘ontdekkerskisten’ zitten vol experimenten, proefjes en de bijbehorende theorie.

In groep 7 en 8 van de Johannes Looijengaskoalle gebeurt alles waarop projectcoördinator Ben Jansen had gehoopt. Een volle klas stort zich op de eerste twee kisten. Vanaf volgende week wordt er in de lessen structureel aandacht gegeven aan techniek.

De school in Surhuizum heeft zo de primeur, maar de komende tijd kunnen alle vijftig scholen in de regio de materialen aanvragen. Er komen in totaal acht verschillende, gebaseerd op thema’s als Mens en Gezondheid, Wonen, Werken en Verkeer of Energie, Water en Veiligheid.

Aan Sterk Techniekonderwijs doen zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs mee. Rombout de Wit, bestuurder van het Lauwers College in Buitenpost, droeg de kisten officieel over aan juf Janneke Heida. Hij noemde overstromingen en klimaatverandering als uitdagingen, die kunnen worden opgelost door meer technisch geschoolde jongeren.

Bij de kisten horen ook bezoeken aan bedrijven in de omgeving en gastlessen, aldus Jansen. “We hopen zo verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven in de regio en scholieren.” Bij de bedrijven krijgen de kinderen concrete vraagstukken voorgelegd, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgas.

Met structurele aandacht voor techniek op school beoogt de overheid meer jongeren te interesseren voor een pakket met technische vakken, een technische opleiding en uiteindelijk een baan in een technisch bedrijf. Veel van die bedrijven kampen al jaren met een schreeuwend tekort aan vakmensen.

Het enthousiasme voor het nieuwe lesmateriaal ten spijt – het groepje meiden heeft voorlopig geen concrete plannen om de techniek in te gaan. Diermanagement ligt meer in de lijn der verwachting, zegt een van hen. De anderen weten het nog niet.

Maakt niet uit, zegt Jansen. Er is een zaadje geplant, het lampje brandt.

Dit artikel van Maarten Pennewaard is overgenomen uit de Leewarder Courant.

Bij de foto: Bij de meiden is het lampje snel aan. Femke Storm, Janine Kiers, Mirte Bosma, Livia Bosma en Siepy Ritsma (van links naar rechts) storten zich enthousiast op de technische uitdagingen die uit de ‘ontdekkerskist’ komen. (Foto: Marcel van Kammen)