Onthulling plaquette Balkespringer

Op donderdag 13 juli werd om 13.00 uur de plaquette bij het beeld van de ‘Balkespringer’ onthuld. 

Klaas Pool van Plaatselijk Belang heette Bindert Helder (initiatiefnemer en medesponsor), Aukje Geertsma (tekstschrijver), Sjoerd Kooistra (ontwerper) en Gerlof Rijpma (maker) van de plaquette, alle leerlingen van de JLS en dorpsbewoners die bij de onthulling aanwezig waren van harte welkom. Er werd in het kort verteld wie de ‘balkespringer’ Cornelis Egberts was en wat hij had gedaan. Een leerling van de JLS werd uitgedaagd om dezelfde sprong ook te wagen en er werd met stoepkrijt een streep getrokken. Vanuit stilstand een sprong van 2,5 meter doen, Cornelis was 14 jaar toen hij dit deed. Het lukte de leerling van 12 net niet maar kreeg een applaus voor zijn goede poging. Daarna werden er door verschillende leerlingen uit verschillende groepen een gedicht voorgedragen over Cornelis Egberts. De reden waarom de plaquette er is gekomen is dat de mensen die erlangs komen en blijven staan nu kunnen lezen wat het beeld moet voorstellen en wie de persoon is. Na het officiële gedeelte konden de leerlingen allemaal nog een kansje wagen op de sprong.