Muzikanten Achtkarspelen inspireren ouderen in Surhuizum: ‘Mijn hele dag fleurt ervan op’

Interactie tussen muzikanten en toehoorders. Ontspanning, elkaar treffen en daardoor minder eenzaam zijn. Mooie resultaten van een aantal optredens van muzikanten van brassband Gloria Deï en jeugdbrassband Projunior in de gemeente Achtkarspelen. Donderdag was het laatste optreden uit een serie in dorpshuis De Delfeart in Surhuizum.

Muziek brengen bij ouderen en daardoor zelf- en samenredzaamheid versterken, dat was het idee van Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos. Het gemeentebestuur van Achtkarspelen vond het een goed idee en stelde er een subsidie voor beschikbaar. In het afgelopen jaar hebben muzikanten van de brassband in kleine groepjes opgetreden in verschillende dorpen in de gemeente. En dat was succesvol, zo vertelt Dineke Oostra van Gloria Deï.

“We wilden ouderen in onze dorpen een leuke ochtend of middag bezorgen. In Buitenpost bijvoorbeeld hebben we aansluiting gezocht bij een bestaande koffieochtend bij de kerk. In Surhuisterveen hebben we opgetreden bij flats waar veel ouderen wonen. We hebben ook contact gezocht met de thuiszorg van De Friese Wouden. Zij hebben hun cliënten uitgenodigd en soms ook de organisatie van een concert op zich genomen. De concerten waren stuk voor stuk prachtig. Soms kwamen we maar met een paar muzikanten, maar dat bleek heel goed te werken. Je praat dan wat makkelijker met de bezoekers en zo ontstonden er ook prachtige gesprekken. En we hebben natuurlijk muziek gemaakt en gezongen. Dat deed de bezoekers goed, maar voor ons was het ook prachtig. Het voelt geweldig als je door je hobby mensen kunt laten genieten. Ook jonge muzikanten zagen en voelden dat.”

In dorpshuis De Delfeart is elke donderdagochtend een ouderensoos. Een ochtendje zingen gaat er wel in bij de deelnemers. “Geweldig om samen te zingen en vrolijk te zijn, mijn hele dag fleurt ervan op”, vertelt een van hen. De zes muzikanten van Gloria Deï spelen bekende nummers als ‘it Feintsje fan Menaam’, ‘Ja zuster, nee zuster’, ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ en andere meezingers. De meeste aanwezigen zingen de teksten uit het hoofd mee, anderen pakken de mobiel erbij en zoeken de tekst op. “Dit kin wol faker”, zegt iemand, “samen zingen brengt ontspanning.”

Sylvana Poortvliet, Hieke Hansma en Hinke de Graaf zijn wijkverpleegkundige bij De Friese Wouden in Achtkarspelen. Zij hebben hun cliënten uitgenodigd voor de concerten en waren ook bij de organisatie betrokken. Het smaakt naar meer, want muziek blijkt een laagdrempelig middel om contact te maken. “Mensen zingen uit volle borst met populaire liedjes van vroeger mee, dat is prachtig om te zien”, vertelt Hieke Hansma. Sylvana Poortvliet vult aan: “In Buitenpost en Gerkesklooster vonden de mensen zowel de populaire als de meer gedragen muziek prachtig. Het zorgde voor ontspanning en verbinding.”

Ouderen zijn vaker eenzaam en hebben behoefte aan contact, zegt Hinke de Graaf. “Wij zien dat als wijkverpleegkundigen. Daarom was dit project zo mooi. Tijdens de concerten hoefden mensen even nergens aan te denken, ze hoefden er alleen maar te zijn.” Volgens Dineke Oostra staan de muzikanten van Gloria Deï zeker open voor een vervolg.

“We hebben gezien dat je soms al met drie of vier muzikanten hele mooie muziek kunt maken. Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Misschien zijn er ook nog wel andere muziekverenigingen of muzikanten uit de regio die mee willen doen. Ze kunnen zich bij ons melden.”