8 december: lichtjesavond op de begraafplaats te Surhuizum

Stil staan wij bij wat jij in beweging  bracht
In hart, in lijf, in leven
Bewogen worden wij door tranen om wat niet meer is
En door liefde die is gebleven
Licht maken wij voor jou
Stil en bewogen
Samen.

Elk jaar, op de tweede zondag van december is het Wereld Lichtjesdag. Samen staan we stil bij allen, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze manier hopen we een lichtpunt te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we hen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten.

Meedoen? Jullie zijn van harte welkom
Als je iemand hebt veloren ben je van harte uitgenodigd. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.
Mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen. Broertjes, zusjes, grootouders en andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.15 uur in De Delfeart
Aansluitend krijgt men een graflicht uitgereikt en kan het graf van de overledene(n) op eigen gelegenheid worden bezocht. Daarnaast is er een stiltetafel ingericht, waar men een kaarsje kan aansteken, indien men iemand wil herdenken die elders is begraven of gecremeerd.

Thuis herdenken
Mocht je de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden. Wij stellen het op prijs als je anderen wilt oproepen om hetzelfde te doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaars aan om zo hun medeleven te tonen. Samen zorgen we ervoor dat er in de gehele wereld een lint van lichtjes ontstaat.

Indien u een gedicht wilt voorlezen, zowel kinderen of volwassenen, dan dient u dit vóór 1 december door te geven aan onze voorzitter Jurjen Dijkstra of bij één van de bestuursleden. Tel. 0512-351872, email: jurjendykstra52@gmail.com of info@de-laatste-eer-surhuizum.nl

Namens het bestuur van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” bent u van harte welkom op deze lichtjesavond.