Leerlingen uit groep 7/8 geven gymles aan de kleintjes

In de Grutte Gelf van oktober heeft u al kunnen lezen dat zes leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle wekelijks gymles geven aan kinderen uit groep 1 tot en met 4. Als volleerde meesters en juffen gaan ze het hele schooljaar met een kruiwagen vol materiaal aan de slag.

“Vijf, vier, drie, twee, een. Ga maar op een rijtje staan”, zegt juf Jildouw tegen zeven kleuters die tegenover haar staan. De kinderen gehoorzamen en wachten af. Jildouw legt daarna uit welk spel ze gaan spelen. Tevreden kijkt Rianne Poortinga, de échte gymleerkracht toe. “It is de tredde kear dat se dit dogge, mar ik sjoch dat se al selsfersekerder binne”, zegt ze.

Het is daarbij belangrijk dat de kinderen een beetje gezag uitstralen. “Se moatte net mei de hannen yn de bûsen sitte bygelyks of sitte te fimeljen. Dat makket echt ferskil”, weet Poortinga die naast gymlerares ook leerkracht is in groep ¾ op de school én beweegcoach voor de gemeente Achtkarspelen. Toen ze een paar jaar geleden als pabo-stagiaire onderzocht hoe kinderen het schoolplein gebruikten, ontdekte ze dat kinderen zich verveelden op het plein en veel te weinig tot beweging kwamen.

Daarom ontwikkelde de Noventa, waar de Johannes Looijengaskoalle onder valt, samen met de gemeente Achtkarspelen een lesmethode met beweegactiviteiten voor op het schoolplein. Naast een beweegkroade bestaat dit uit een miniopleiding voor kinderen uit groep 7 en 8 waarin ze de beginselen van het lesgeven aanleren. Naast theorielessen gaan de kinderen vooral aan de slag in de praktijk door tijdens pauzes beweeglessen aan te bieden voor kinderen uit de onderbouw.

Het mes snijdt aan twee kanten. Kinderen bewegen zo meer op het plein en bovenbouwleerlingen krijgen de kans om aan andere vaardigheden te werken die je niet zomaar uit een boekje leert. Alle kinderen uit groep 7/8 hadden wel oren naar de opleiding. De keuze viel uiteindelijk op Edwin Roseboom, Jildouw Dijk en Teatske Elzinga uit groep 7 en Halbe Hartholt, Jelke van Kammen en Femke Storm uit groep 8.

“Goed zo Sven. Goed bezig jongen”, moedigt Edwin een kleuter in zijn groepje aan. Als een meisje valt tijdens ‘highfivetikkertje’ ontfermt Halbe zich over haar. Hij buigt door zijn knieën en legt een arm om haar heen. De juf hoeft niet in te grijpen. En even later doet het meisje weer gewoon mee.

Na de kleuters komen de kinderen uit groep 3 en 4 het schoolplein op en begint de beweegcaroussel weer van voor af aan. Na afloop vertellen de kinderen hoe leuk ze het project vinden waar ze aan mee mogen werken. “We hebben al best wat verantwoordelijkheid”, vindt Halbe. “En je leert kinderen dingen die ze nog niet wisten. Soms geven ze je ineens een knuffel”, vult Teatske aan. Jelke vindt het nuttig wat hij heeft geleerd. “Niet omdat ik later les ga geven hoor, maar je hebt er altijd wel wat aan. Wat je later ook gaat doen.”

“Harren antwurden binnen sa profesjoneel. It liket wol oft wy it ynstudearre hiene. Mar dat is écht net sa”, zegt Poortinga. Dat de kinderen er tijd mee kwijt zijn, vindt Poortinga geen enkel probleem. “Se leverje wol wat yn oan ûnderwiistiid, mar fan de learkrêften hear ik dat de bern hjir soms mear leare as út in boek.”

Na de proef in Surhuizum gaat Poortinga met de kruiwagen langs andere scholen van Noventa om de lesmethode uit te voeren. (Foto: Jilmer Postma)

Dit artikel van Marianne Velsink is overgenomen uit het Friesch Dagblad.