Koninklijke onderscheiding voor Wobbe de Haan

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte vrijdagavond 24 maart een Koninklijke onderscheiding aan Wobbe de Haan. De Haan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Brouwer decoreerde hem tijdens de algemene ledenvergadering van korfbalvereniging DTS.

De 61-jarige heer De Haan is in zijn woonplaats onderscheiden voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving. “De Haan is in aktyf persoan. Hy is in driuwende krêft en sit net graach stil”, sprak de burgemeester. “By de kuorbalferiening wurdt Wobbe de Haan net foar neat in geweldige motivator neamd.”

De heer De Haan deed de vele uren vrijwilligerswerk naast zijn baan als leidinggevende bij de gemeente Smallingerland. Bij de 140 leden tellende korfbalvereniging DTS wordt De Haan geprezen omdat hij zeer lang actief betrokken was. Buiten zijn bestuursfuncties was hij altijd bezig met het onderhoud van het sportcomplex, waaronder het verzorgen van het materiaal en het ballenhok. Ook was hij bondsscheidsrechter, beoordelaar en trainer. Daarnaast zette hij zich in als projectleider bij de verbouwing van het complex in 2018-2019.

Ook was De Haan betrokken bij de zendingscommissie van de Nederlands Hervormde kerk van Surhuizum, en had hij een groot aandeel bij de restauratie van de monumentale kerk. Verder was De Haan jarenlang voorzitter van de schoolcommissie van de CBS Johannes Looijengaskoalle en bestuurslid van de werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat, in samenwerking met Plaatselijk Belang, nieuwe speeltuinen zijn gesitueerd aan de Olivierstrjitte en Deutechemstrjitte. Sinds 2000 was Wobbe de Haan lid van de caravancommissie, sinds 2012 scheidsrechterbeoordelaar en vanaf 2014 AED vrijwilliger.

Zijn werk en inzet is van betekenis gebleken voor veel mensen. Reden om Wobbe de Haan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. (Foto's: Mindert van Dekken)