JLS in top 6 Friese basisscholen

Vrijdag 1 juli was er op de Johannes Looijengaskoalle alle reden voor een feestje. De school had namelijk de beoordeling ‘Goed’ gekregen van de Onderwijsinspectie. Een waardering die niet alleen wordt gegeven voor het kwalitatief goede onderwijs, maar ook voor de extra (eigen) ambities die de school op een goed niveau heeft waargemaakt.

Zo heeft de onderwijsinspectie het lesgeven van de leerkrachten, de Kwaliteitszorg, het Onderwijsaanbod, de Veiligheid en het Schoolklimaat en de Onderwijscultuur op de JLS met een ‘Goed’ beoordeeld. De school mag dit predicaat de komende vier jaar verder uitdragen.

Een verdiende blijk van waardering voor de leerlingen, hun ouders en deze ‘jonge ploeg’ leerkrachten. Het motto van het team van de JLS is dan ook: ‘Samen elke dag een beetje beter!’.