Nieuws van de JLS

Cameratoezicht
Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen.

Daarnaast is er in overleg met de schoolraad besloten dat alleen leerlingen die bij ons op school zitten, nog toegang hebben tot het schoolplein.
Dit heeft te maken met een aantal vernielingen en ‘onveilige’ situaties die zich voorgedaan hebben in de afgelopen maanden.
We willen dat het schoolplein na schooltijd een veilige speelplek is voor de kinderen van onze school.
De ouders van kinderen die niet meer bij ons op school zitten willen we vragen om dit met hun zoon of dochter te bespreken.

Open ochtend was een groot succes!
Op de open ochtend van 24 maart hebben we een mooi aantal jonge ouders met hun kinderen mogen begroeten.
Fantastisch om te zien hoe de meeste kinderen zich al snel thuis voelen in de groep en ‘gewoon’ meespelen alsof ze al langere tijd in de kleutergroep zitten.
Fijn om te constateren dat er nog nieuwe aanwas voor onze school is.
Leuk om met de nieuwe ouders kennis hebben kunnen maken.
Alvast van harte welkom bij ons op school!

Daarnaast willen we u (en deel ook vooral dit bericht) op de hoogte stellen dat het gehele jaar door de mogelijkheid er is, om een afspraak te maken voor een rondleiding en een gesprek op onze school.