IMF-subsidie voor toekomstbestendig dorpshuis

Via het Iepen Mienskipsfûns verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan het dorpshuis. Met deze subsidie wordt De Delfeart energiezuinig gemaakt om het toegankelijk en laagdrempelig te houden en in de toekomst van het gas af te kunnen. Zo komt er een hybride warmtesysteem met nieuwe gasketel en warmtepomp. Energieopwekking wordt gedaan door zonnepanelen. Tevens vinden er aan het dorpshuis enkele isolatiewerkzaamheden plaats en komt er ledverlichting. Ook wordt de ventilatie in het dorpshuis gemoderniseerd. De totale investering bedraagt € 81.600. Uit het Iepen Mienskipsfûns ontvangt het dorpshuis een bijdrage van € 30.444. Wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen is onbekend.