Een koperen goot langs de toren van Surhuizum?

Niet doen, zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Een koperen goot om de toren van Surhuizum te beschermen tegen vocht? Slecht plan, vindt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), zo meldt de Leeuwarder Courant.
Volgens de RCE is onduidelijk welk probleem de geplande hemelwaterafvoer precies verhelpt. Dat staat in een recent advies aan B en W van Achtkarspelen.
De gemeente wil al langer een goot aanleggen langs de voet van de stenen spits. Dit moet voorkomen dat de toren verder afbrokkelt door vochtinslag.

Negatief advies
Maar de RCE is ‘ten zeerste’ verbaasd over het voorstel om de goot aan te leggen rond de spits. Te meer omdat een vergelijkbaar plan in 2019 ook al een negatief advies kreeg.
De toren van Surhuizum staat dit jaar op de rol voor herstelwerkzaamheden. De omgeving is al jaren afgezet vanwege vallende steensplinters.
De toren van de Antoniuskerk dateert uit circa 1300, al is de spits zelf om de paar decennia aan vervanging toe. Behalve in Harich en Oudega komt de gemetselde spits in Friesland verder nergens voor.