Bericht van werkgroep wonen Surhuzum

Sinds april 2021 hebben we ons als werkgroep wonen Surhuzum gericht op de uitdagingen die de huidige woningmarkt ons geeft. Er ligt een flinke opgave. Over de afgelopen maanden hebben we aan de hand van verschillende gesprekken met belanghebbenden en met elkaar als werkgroep een projectplan opgesteld. Hierin zijn zowel de belangen voor Surhuzum uitgewerkt, als bijvoorbeeld mogelijke locaties en type woningen. We hebben verschillende scenario’s besproken met de gemeente. 

Voor ons zijn het echter de inwoners van Surhuzum die het belangrijkste zijn binnen de gehele opgave. We zouden de Surhuzumers daarom graag op de hoogte willen stellen van de huidige stand van zaken van de plannen. Aan de hand van andermans meningen, nieuwe inzichten en overige input kunnen we het projectplan echt voor de Surhuzumers maken. We willen jullie dan ook van harte uitnodigen voor een informatieavond op donderdag 3 maart in MFC de Delfeart. In verband met de huidige omstandigheden wat betreft het coronavirus hebben we twee rondes voor het geven van informatie gepland. De rondes zijn op de volgende tijdstippen:

Ronde 1: 19.00-20.00 uur
Ronde 2: 20.30-21.30 uur

Aanmelden voor een van de rondes kan door een email te sturen naar pbsurhuzum@surhuzum.nl. Vermeld hierin uw naam, het aantal personen met wie u komt en uw voorkeur wat betreft de ronde.

Mocht u vooraf nog vragen en/of overige opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Klaas Pool, 06 42885066 (voorzitter Plaatselijk Belang Surhuzum) of Arnout de Haan, 06 10940888 (voorzitter werkgroep wonen Surhuzum).

Wij hopen u op donderdag 3 maart te zien in MFC de Delfeart.

Oant sjen!

Werkgroep wonen Surhuzum