Begrafenisvereniging De Laatste Eer 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het coronavirus uitbrak. Wat is er veel veranderd sinds die tijd.

Geen fysieke ledenvergadering meer. Altijd hét moment om alle leden bij te praten over de stand van zaken binnen onze vereniging.

Begrafenissen worden op een andere manier georganiseerd. Het afscheid nemen van onze dierbaren en het condoleren van familie wordt op een andere manier georganiseerd. Minder aanwezigen bij de uitvaart. Niet even een hand schudden of iemand een knuffel geven... Het voelt zo anders.

Er is veel veranderd. Dit geldt ook voor de gang van zaken binnen onze begrafenisvereniging.

We hebben als bestuur dit jaar niet stilgezeten. Wij hebben contact gezocht met de directie van de  Flambou in Surhuisterveen. Er is nu afgesproken dat, als de lockdown voorbij is, wij tegen een vergoeding gebruik mogen maken van De Flambou. Hier is ruimte om ongeveer 100 mensen te verwelkomen. De reden hiervoor is, dat de aula in Surhuizum sinds 1 januari jl. buiten gebruik is gesteld, omdat de afgesproken termijn van 40 jaar verlopen is.

Ook hebben wij contact gezocht met de begrafenisvereniging van Harkema. Er is nu afgesproken, dat wij vanaf nu gebruik mogen maken van hun aula in Harkema.

Mooi om te noemen is, dat bij de laatste uitvaart vanaf de kerk naar de begraafplaats, gebruik is gemaakt van de rijdende baar.

Onze uitvaartbegeleidster Hiltsje van der Brug, mob. 06-10542628, is op de hoogte van alle veranderingen. Zij staat in geval van overlijden de naasten met raad en daad klaar, om alles conform wens te laten verlopen.

Wij hopen als vereniging, dat deze pandemie dit jaar snel voorbij zal zijn. Wij wensen iedereen alle goeds toe.

Namens het bestuur,
Jurjen Dijkstra (voorzitter)
Wilco Elzinga (secretaris)