Kerkdienst

Ds. W. Veldman, Ee

Fryske Tsjinst, met medewerking van begeleidingsband “Foar Jo”

Datum: 
zondag 12 maart 2023 - 9.30
Locatie: