Nijs

Opgave basiscursus: AED met reanimatie

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat de overlevingskansen voor mensen met een hartinfarct zo groot mogelijk zijn. Wat zou het mooi zijn dat er veel mensen geschoold zouden zijn om mensenlevens te kunnen redden. Ieder jaar wordt er een herhalingscursus AED met reanimatie gegeven waar plm. 10 personen aan deelnemen.
Inwoners van Surhuizum en omgeving die nog willen leren reanimeren kunnen zich aanmelden bij Plaatselijk Belang. Bij voldoende deelname willen we begin volgend jaar een basiscursus AED met reanimatie organiseren.
Dit alles is uiteraard geheel kosteloos.

Spulwike 2017

Woensdagmiddag 30 augustus werd de 44ste editie van de Spulwike geopend door Spulwike-voorzitter Erik Pel. Deze middag waren de politie, brandweer en ambulance met hun voertuigen naar het Mienskipsfjild gekomen om de jeugd te laten zien wat ze zoal doen. 

DTS 75 jaar

Korfbalvereniging De Tûke Smiters werd in 1942 opgericht en dat is dit jaar dus 75 jaar geleden. Een moment om bij stil te staan en dat gebeurde dan ook. Alhoewel, stil en een moment: het was een drukte van jewelste gedurende maar liefst drie dagen van 15 t/m 17 juni. Zowel op als naast het veld vonden diverse activiteiten plaats.

Het begon donderdagavond 15 juni met de officiële opening door voorzitter Ronald Wassink en wethouder Jouke Spoelstra. Het was een knallend begin, want na de toespraken vloog de confetti een ieder om de oren.

Geslaagde familiedag sv ASC'75 en Set’m op

Zaterdag 3 juni was het zover de familiedag van sv ASC'75 en Set'm op. Maar liefst twaalf teams, bestaande uit junioren, senioren, ouders en Set'm op meiden, gingen de strijd met elkaar aan. Er werd fanatiek gestreden maar uit eindelijk ging het team van Mariska Kramer, Alledina van der Merk, Jinke van Wieren, Marit Heegstra, Nienke Veenstra en Baukje Borger met de medaille voor de eerste prijs naar huis. Ook werden Tinne Atsma en Gerrit van Dijk gehuldigd voor hun jaren lange inzet en benoemd tot lid van verdienste ASC'75 voetbal.

Feest op peuterspeelzaak ‘it Hummelhoekje’

Op maandag 1 mei en op dinsdag 2 mei was het feest op de peuterspeelzaal van TIKO. Nu is het wel vaker feest op de peuterspeelzaal, maar ditmaal was het toch wat anders dan anders. Juf Bonnie Dalstra vierde namelijk haar 25 jarig jubileum als peuterjuf! Ooit begonnen in een oud gebouwtje, met minimale middelen en af en toe een lekkage (aldus juf Aukje Geertsma, die voor de gelegenheid ook even een bezoekje kwam brengen), en nu al weer zo’n 20 jaar in het ‘nieuwe’ gebouw. Dagelijks staat zij met veel zorg en liefde klaar voor alle peuters en hun ouders.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Omgevingsplan De Delfeart
De opening van het omgevingsplan De Delfeart was ondanks het weer een groot succes. Het is door jong en oud druk bezocht. Het terrein rondom De Delfeart werd door Wethouder dhr. Bruining feestelijk geopend. Alle gasten werden door voorzitter Jacob Hooghiemstra, Plaatselijk Belang, hartelijk welkom geheten. 

Koningsfeest met circusacts in De Delfeart

Dit jaar werd er op Koningsdag een Oranje Matinee georganiseerd door de Oranjevereniging en De Delfeart. De dag werd afgetrapt met een fietstocht. Jammer genoeg waren er, mede door het wisselvallige weer, weinig deelnemers. Desondanks kon er door prachtige landschappen worden gefietst. Na afloop van de fietstocht kon men genieten van een lekkere oranjebitter en een kop warme koffie. De hamburgers die met zorg werden gebakken vielen ook zeer in de smaak. Voor de kinderen werd er circusacts opgevoerd.

Hulde oan de Surhúster frijwilligers

Sjoen fanút it kokensrút (keukenraam) fan de wenning oan ’e Doarpsstrjitte 33b hat men it sicht op ’e tsjerke, de skoalle en yn ’e fierte... it doarpshûs. Wat in foarrjocht, sa’n oanblik! Meastal is it dêr ek wol aardich kalm en bedaard njonken de tsjerke. Mar wat sil der nó heve yn ’e hjerst fan 2016? It tilt  ynienen op fan minsken op it paad. Doel is, docht bliken, om de manske hage net allinne te knippen, lykas al jierren wenst is, mar om dy noris goed ûnderhannen te nimmen.

Pagina's