Nijs

Van der Veen en Elzinga winnaars koppeltoernooi darten

Zaterdag 21 oktober was er een dart-koppel toernooi in het dorpshuis “de Delfeart”, er hadden zich 21 koppels ingeschreven. Een poule systeem bepaalde dat de winnaars tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar speelden. De inleg was prijzen geld, zowel voor winnaars en verliezers en werd vervolgens verder verdeeld in de verliezersronde. Dit waren:

  1. Wopke en Teake Beukema
  2. Johan Brouwer en Jitse Storm
  3. Jelmer Postma en Teake Tel / Klaas Holthuis en Oeds Holthuis

De winnaars van deze avond waren:

Met World Servants naar Guatemala!

Van links naar rechts: Theunis Holthuis, Danielle de Boer, Frank van der Meer, Ytje Poelstra en Emiel Huistra.

Hallo beste mensen! Wij zijn de World Servants actiegroep Surhuizum-Buitenpost. Onze groep bestaat uit drie jongens uit Surhuizum die na hun reis naar Zambia in 2016 besloten om door te gaan met bouwen aan verandering, en twee meiden uit Buitenpost die zich vol enthousiasme bij dit plan hebben aangesloten.  In de zomervakantie van 2018 gaan wij samen met World Servants deelnemers uit heel Nederland bouwen aan een middelbare school in Verbena, Guatemala. Verbena ligt aan de rand van de grootste vuilnisbelt van Midden-Amerika.

Opgave basiscursus: AED met reanimatie

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat de overlevingskansen voor mensen met een hartinfarct zo groot mogelijk zijn. Wat zou het mooi zijn dat er veel mensen geschoold zouden zijn om mensenlevens te kunnen redden. Ieder jaar wordt er een herhalingscursus AED met reanimatie gegeven waar plm. 10 personen aan deelnemen.
Inwoners van Surhuizum en omgeving die nog willen leren reanimeren kunnen zich aanmelden bij Plaatselijk Belang. Bij voldoende deelname willen we begin volgend jaar een basiscursus AED met reanimatie organiseren.
Dit alles is uiteraard geheel kosteloos.

Spulwike 2017

Woensdagmiddag 30 augustus werd de 44ste editie van de Spulwike geopend door Spulwike-voorzitter Erik Pel. Deze middag waren de politie, brandweer en ambulance met hun voertuigen naar het Mienskipsfjild gekomen om de jeugd te laten zien wat ze zoal doen. 

DTS 75 jaar

Korfbalvereniging De Tûke Smiters werd in 1942 opgericht en dat is dit jaar dus 75 jaar geleden. Een moment om bij stil te staan en dat gebeurde dan ook. Alhoewel, stil en een moment: het was een drukte van jewelste gedurende maar liefst drie dagen van 15 t/m 17 juni. Zowel op als naast het veld vonden diverse activiteiten plaats.

Het begon donderdagavond 15 juni met de officiële opening door voorzitter Ronald Wassink en wethouder Jouke Spoelstra. Het was een knallend begin, want na de toespraken vloog de confetti een ieder om de oren.

Geslaagde familiedag sv ASC'75 en Set’m op

Zaterdag 3 juni was het zover de familiedag van sv ASC'75 en Set'm op. Maar liefst twaalf teams, bestaande uit junioren, senioren, ouders en Set'm op meiden, gingen de strijd met elkaar aan. Er werd fanatiek gestreden maar uit eindelijk ging het team van Mariska Kramer, Alledina van der Merk, Jinke van Wieren, Marit Heegstra, Nienke Veenstra en Baukje Borger met de medaille voor de eerste prijs naar huis. Ook werden Tinne Atsma en Gerrit van Dijk gehuldigd voor hun jaren lange inzet en benoemd tot lid van verdienste ASC'75 voetbal.

Feest op peuterspeelzaak ‘it Hummelhoekje’

Op maandag 1 mei en op dinsdag 2 mei was het feest op de peuterspeelzaal van TIKO. Nu is het wel vaker feest op de peuterspeelzaal, maar ditmaal was het toch wat anders dan anders. Juf Bonnie Dalstra vierde namelijk haar 25 jarig jubileum als peuterjuf! Ooit begonnen in een oud gebouwtje, met minimale middelen en af en toe een lekkage (aldus juf Aukje Geertsma, die voor de gelegenheid ook even een bezoekje kwam brengen), en nu al weer zo’n 20 jaar in het ‘nieuwe’ gebouw. Dagelijks staat zij met veel zorg en liefde klaar voor alle peuters en hun ouders.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Omgevingsplan De Delfeart
De opening van het omgevingsplan De Delfeart was ondanks het weer een groot succes. Het is door jong en oud druk bezocht. Het terrein rondom De Delfeart werd door Wethouder dhr. Bruining feestelijk geopend. Alle gasten werden door voorzitter Jacob Hooghiemstra, Plaatselijk Belang, hartelijk welkom geheten. 

Pagina's