Nijs

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”.
Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Ald Feart wordt na jaren opgeschoond

Zoals u misschien al heeft kunnen zien is men inmiddels begonnen met het schoonmaken van de Ald Feart. De vaart is in het verre verleden vervuild met zware metalen en ander materiaal. In Surhuisterveen waren verschillende metaalbewerkingsbedrijven actief, waarvan tot 1961 – toen het dorp werd aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie – het afvalwater via het riool in de Ald Feart kwam. Zware metalen sloegen daar neer op de bodem.

Lytse Wiebe

Yn it hûs oan’e Bartemerwei dêr’t Wiebe Nauta wennet, hie syn heit Tseard, eartiids in knip en skearwinkel. Elke Surhúster wist fan him en syn frou Gryt. Gjin wûnder fansels, want wa’t dêr ienkear klant wie, liet him elke kear wer sjen. Jongfeinten dy’t oan’e moade meidwaan woene krigen brillantine yn it hier smard. Tseardkapper liet troch­geans lûde, fleurige muzyk skalle, wylst er oan it wurk wie. Syn frou dy’t ek faak yn’e saak te finen wie, ferkocht snoep en tabak oan dejingen dy’t op har beurt sieten te wachtsjen en oars net diene as sterke ferhalen fertelle.

Slach om ’e Toer evenaart recordaantal deelnemers

Op de laatste vrijdag van het jaar, afgelopen 28 december, stond Surhuizum weer in het teken van de jaarlijkse wandeltocht Slach om ’e Toer. Al vroeg hadden de eerste wandelaars zich verzameld in MFC De Delfeart, waar de start plaatsvond voor de negende editie van dit wandelevenement. Om half negen werden de wandelaars voor het vertrek kort toegesproken door burgemeester Gerben Gerbrandy. Voor Gerbrandy was dit zijn laatste officiële handeling als burgemeester van Achtkarspelen. Gerbrandy gaat per 14 januari 2019 met pensioen.

Wereldlichtjesdag in Surhuizum

Op de tweede zondag van december worden alle mensen over de hele wereld herdacht tijdens Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur gaan wereldwijd kaarsjes branden om hen te herdenken, om licht en warmte over te brengen op degene die hen zo missen, om elkaar te laten weten dat we er altijd voor hun zullen zijn. 

In Surhuizum werd deze herdenking gehouden op de begraafplaats aan de Bartemerwei en deze keer werden mensen ook in de gelegenheid gesteld om op de begraafplaats rondom de kerk hun overledenen te gedenken.

Vrijwilligers gezocht!

We kunnen terug kijken op een heel mooi jaar. Een jaar waarin het dorpshuis weer volop werd bezocht. Door jong en oud, en alles daar tussenin. Wat hebben we veel initiatieven uit het dorp gehad. Zo zijn er weer een aantal themafeesten geweest, vergaderingen, knutsel-, schilder en handwerkclubs, maar ook hebben veel vrienden en families hun (besloten) feest gevierd in het dorpshuis. Fantastisch om te zien dat deze ontmoetingsplek zijn functie weer terug heeft. We mogen wel zeggen dat ons doel bereikt is, nadat we in 2017 het interieur hebben aangepakt.

Sinterklaas gaat als de brandweer in Surhuizum

Als de spannende dagen rond Sinterklaas weer in aantocht zijn
wordt iedereen onrustig en overstuur, van groot tot klein.
Dan is er ook nog een heel gedoe over Zwarte Piet intussen,
reden voor de Sint om de verhitte gemoederen wat te blussen.
Met loeiende sirene kwam hij in een mooie brandweerauto aan
en had maar liefst een viertal Pieten dicht om zich heen staan.
De sirene werd al snel overstemd door prachtige muziek,
vele Sinterklaasliedjes speelde de band, het was echt uniek.
Toen een rondrit door het dorp, mensen langs de kant

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Pagina's