Nijs

Nijs fan it Doarpsbelang Surhuzum

It bestjoer fan Doarpsbelang Surhuzum is wat de funksjes oanbelanget wat feroare. Sita Land-Dotinga is foarsitster wurden, Hilly Holthuis-Rijpma is notulist wurden. André Barwegen bliuwt sekretaris en Cora Groenhof is algemien lid. Wy binne noch dwaande mei it sykjen nei in ponghâlder. It item “lief en leed” is ôfskaft omdat wy eins allinnich út it Tsjerkefinster witte kinne wa’t in jubileum hat; ek dêr stiet net eltsenien yn en boppedat is net eltse doarpsgenoat lid fan de tsjerke. Wol tinke wy om hiel bysûndere saken bygelyks as ien 100 jier wurdt. Ek nije leden krije in presintsje.

In gesprek met domina Guda Borger-Koetsier

Anders dan ooit tevoren is aan de PKN ­gemeente van Surhuizum nu een vrouwelijke predikant verbonden. Een domina als voorganger in de Doarpstsjerke, die oorspronkelijk de Antoniuskerk heette. Ze woont, samen met haar man, niet zoals eerder in de pastorie aan de Doarpsstrjitte, maar in een riante woning aan de Mûnefinne, die tot pastorie is omgedoopt. “Om te beginnen”, zegt mevrouw Borger, “vind ik het prima dat ik als dominee wordt aangesproken en mag, wat mij betreft, de vrouwelijke  aanspreektitel domina wel achterwege worden gelaten”.

Gezonde keuzes

In groep 5-8 van de JLS hebben we een gastles gehad over gezond leven. We leerden dat we eten en drinken nodig hebben om energie te krijgen en dit te verbranden als we bewegen. Maar welk eten en drinken kiezen we dan? We leerden uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in ons drinken zit en daarbij keuzes te maken over welke keuzes voor ons gezond zijn.

Nieuwe buurtvereniging voor de Bartemerwei!

Sinds de herfst van 2018 heeft de Bartemerwei weer een buurtvereniging. Een groepje enthousiaste buurtbewoners heeft deze in het leven geroepen. We hebben het de naam: “De Pikebuert” gegeven. Volgens insiders werd onze buurt vroeger ook zo genoemd.

In januari hebben wij onze allereerste festiviteit gehad: een nieuwjaarsborrel voor de grote en kleine bewoners van onze mooie buurt. Dit is een hele gezellige middag en avond geweest.

MFC De Delfeart

Als bestuur van MFC De Delfeart kijken wij terug op een mooi jaar, vol feesten en partijen, enthousiaste vrijwilligers, veel nieuwe bezoekers en een verdubbeld aantal volgers op facebook. Geen slecht resultaat. Ook financieel niet. Na de verbouwing hebben we weer een kleine buffer op mogen bouwen voor de toekomst. En daar zijn we trots op. We hopen dan ook, dat je net als vorig jaar volop naar het dorpshuis blijft komen. Er zijn genoeg activiteiten, voor ieder wat wils. En wil je zelf iets organiseren? Neem dan contact met ons op, dan nemen we de mogelijkheden door.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”.
Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Ald Feart wordt na jaren opgeschoond

Zoals u misschien al heeft kunnen zien is men inmiddels begonnen met het schoonmaken van de Ald Feart. De vaart is in het verre verleden vervuild met zware metalen en ander materiaal. In Surhuisterveen waren verschillende metaalbewerkingsbedrijven actief, waarvan tot 1961 – toen het dorp werd aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie – het afvalwater via het riool in de Ald Feart kwam. Zware metalen sloegen daar neer op de bodem.

Pagina's