Nijs

Nijs fan Pleatslik Belang

Jiergearkomst
It is spitigernôch net mooglik/ferantwurde om in jiergearkomst te organisearjen. Fandêr dat wy besletten hawwe om it yn de Grutte Gelf te setten. 
Mocht it sa wêze dat jo noch fragen ha, dan kinne jo altyt kontakt mei ús sykje, de gegevens steane achteryn de Grutte Gelf. 

It hat foar Pleatslik Belang ek in frjemd jier west. Wy koene earst ús gearkomsten net troch gean litte, letter wol ris online en telefonysk besocht, mar sa at it mei in hiel soad dingen is, praat it fansels it noflikst at jo inoar yn ‘e eagen sjin kinne.

Gambia

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen over de toestand in Gambia in het gedeelte waar wij enkele jonge alleenstaande moeders met kinderen steunen.
Wij gaan door, telkens maar weer ook al hebben we allemaal te maken met nadelige gevolgen van de COVID-19 er zijn toch nog steeds delen bevolking die niet kunnen tippen aan onze welvarendheid.
Ook al hebben we geen werk meer, of moeten we een flinke stap terug doen, misschien zie je het soms even niet meer zitten, zo begrijpelijk ook want we hebben het juist altijd zo goed gehad.

Dorpentocht 316 Unite in Christ

Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats.

Wie zijn we?
Unite in Christ is een groep mensen met het verlangen Gods Liefde uit te dragen in Noord Nederland.
Unite in Christ is ondermeer bekend van Noordermannen en Pinksterfeest 316 te Wijnjewoude.
Het getal 316 staat voor: Johannes 3 vers 16: “want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Bartemerwei gestremd

Velen van u hebben het al gemerkt: de Bartemerwei is net na de afslag met Lustenburg helemaal opengebroken. Op sommige plaatsen lijkt het op het moment van dit schrijven wel een zwembad. De werkzaamheden vinden plaats omdat er een nieuwe riolering moet worden aangelegd. De verwachting is dat dit ongeveer een week of zeven gaat duren. Hiernaast een impressie van de straat, kort na aanvang van de werkzaamheden.

De Avond4daagse Home Edition!

Vorige jaar ging vanwege corona de Avond4daagse helaas niet door. Dit jaar is het weer lastig om een traditionele Avond4daagse te organiseren, maar nog een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse - Home Edition?

Pagina's