Nijs

Nieuws van Plaatselijk Belang

Omgevingsplan De Delfeart
De opening van het omgevingsplan De Delfeart was ondanks het weer een groot succes. Het is door jong en oud druk bezocht. Het terrein rondom De Delfeart werd door Wethouder dhr. Bruining feestelijk geopend. Alle gasten werden door voorzitter Jacob Hooghiemstra, Plaatselijk Belang, hartelijk welkom geheten. 

Koningsfeest met circusacts in De Delfeart

Dit jaar werd er op Koningsdag een Oranje Matinee georganiseerd door de Oranjevereniging en De Delfeart. De dag werd afgetrapt met een fietstocht. Jammer genoeg waren er, mede door het wisselvallige weer, weinig deelnemers. Desondanks kon er door prachtige landschappen worden gefietst. Na afloop van de fietstocht kon men genieten van een lekkere oranjebitter en een kop warme koffie. De hamburgers die met zorg werden gebakken vielen ook zeer in de smaak. Voor de kinderen werd er circusacts opgevoerd.

Hulde oan de Surhúster frijwilligers

Sjoen fanút it kokensrút (keukenraam) fan de wenning oan ’e Doarpsstrjitte 33b hat men it sicht op ’e tsjerke, de skoalle en yn ’e fierte... it doarpshûs. Wat in foarrjocht, sa’n oanblik! Meastal is it dêr ek wol aardich kalm en bedaard njonken de tsjerke. Mar wat sil der nó heve yn ’e hjerst fan 2016? It tilt  ynienen op fan minsken op it paad. Doel is, docht bliken, om de manske hage net allinne te knippen, lykas al jierren wenst is, mar om dy noris goed ûnderhannen te nimmen.

Surhuizum volop in actie tijdens NLdoet

Zaterdag 11 maart was het zo ver. Voor de 13e keer organiseerde het Oranje Fonds de vrijwilligersdag NLdoet.

Al vroeg in de ochtend waren ze in de Surhuizumer Mieden al druk bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing. Zo’n 26 buurtbewoners waren deze dag druk bezig bij het buurtgebouw. 

In het gebouw werden vloeren en plafonds gesloopt, waarna begonnen kon worden met het aanbrengen van nieuwe vloerdelen en plafonds. Na afloop waren de vrijwilligers “bekaf, maar heel trots”.

Nieuws van tennisvereniging ASC

Een nieuwe lente, een nieuw tennisseizoen en een nieuwe trainer.

Het is al weer februari en nog even dan is het lente en staat er een nieuw tennisseizoen te beginnen.

Dit voorjaar maken we een nieuwe start met een nieuwe tennisleraar Arjan Dijkema die, op de maandagmiddag en -avond, de trainingen voor de jeugd en de volwassenen zal verzorgen.

Lijkt het je leuk om eens een balletje te slaan en kennis met tennis te maken, of de trainingen van voorgaande jaren voort te zetten, geef je dan op bij het bestuur van ASC.

Tjipke Postma eerste winnaar open darttoernooi Surhuizum

Zaterdag 28 januari werd er voor het eerst een open Surhúster darttoernooi georganiseerd in het dorpshuis MFC ‘De Delfeart’. De organisatie had op ongeveer 40 personen gerekend maar het aantal overtrof dit met 18 personen. Dit moest even in goede banen worden geleid dus de start was wat later dan verwacht. Goed kwart voor acht ging het los, na verloop van tijd kwamen de verliezers en de winnaars uit de poules. Nu kwam het er op aan, verlies betekende ook niet meer verder. Hier kwamen bij de verliezers de volgende winnaars naar voren: 
1. Jitse Storm 
2. Tjalling Ytsma 

Pagina's