Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

“Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte voorjaar niet veel later begon dan in 2022”, schrijft de verening Noardlike Fryske Wâlden. In het registratiesysteem van de BFVW is over heel Friesland 10% meer Grutto geregistreerd dan vorig jaar! Het lijkt erop dat de Grutto’s die als eerste aan de leg waren de beste resultaten boeken. De laatste grutto’s, maar ook de andere hoofdsoorten, hebben last gehad van de droogte.

In de weidevogelgebieden van NFW zijn er veel percelen waarvoor de maaidatum is uitgesteld. Van de 720 ha grasland met rustperiode tot 1 juni, is voor 320 ha de maaidatum uitgesteld. Voor de 622 ha kruidenrijk grasland met rustperiode tot 15 juni is voor 155 ha de maaidatum uitgesteld. In totaal is voor 70 ha de maaidatum uitgesteld tot minstens 1 juli vanwege de vele jonge vogels. Daarnaast hebben veel beheerders de plasdrassen langer laten staan en zijn sloten met hoogwaterpeil langer verhoogd om de jonge vogels van voedsel te kunnen voorzien. Ook de plasdras bij Arjan Veenstra in Surhuizum werd verlengd.

Arjan zit in Surhuizum op de rand van ons werkgebied, tegen Groningen aan. Zo’n vier jaar doet hij hier nu aan weidevogelbeheer. Dit jaar met 14 ha greppelplasdras en ongeveer 9 ha uitgesteld maaien. Samen met beheerreggiseur Dries Nicolai en vrijwilligers van de vogelwacht wordt er afgestemd over het beheer. Op 13 juni zien ze dat er nog alarmerende weidevogels boven de greppelplasdras rondvliegen. Daarop wordt besloten een gedeelte te verlengen met twee weken. Het water is dus tot begin juli blijven staan om de jonge vogels meer tijd te geven.

Arjan vertelt over de verschillende wildcamera’s die hij in het land heeft staan. ‘Je haalt er ontzettend veel informatie uit’. Kijkend naar de beelden ziet hij broedende kieviten en kievitskuikens. Maar aan de andere kant ook de predatoren. Vorig jaar hadden we ontzettend veel last van predatie. Als we dan ontdekken dat een nest leeg is, kijken we de camerabeelden terug om te bekijken wat de oorzaak is. De vos hebben we meerdere keren duidelijk op beeld gekregen. Daarna zie je zelfs dat de kievit de lege eierdoppen zelf opruimt.

Qua landschap is het een mooie plek voor de weidevogels vertelt Arjan, er is veel variatie. ‘Grasland, bouwland, uitgesteld maaien, greppelplasdras, het is een mooie mozaïek. Niet alleen geschikt om te broeden, maar ook om de kuikens groot te brengen en te laten foerageren.’ Samen met de beheerreggiseur en vrijwilligers van de vogelwacht wordt alles in goede banen geleid, de eieren worden opgezocht en hier worden stokken bij geplaatst zodat Arjan daar in zijn werk rekening mee kan houden. Een mooi voorbeeld van de essentiële samenwerking en het inspelen op de omstandigheden om samen het beste te bieden voor de weidevogels.