Doarpstsjerke

Doarpsstrjitte 31
9283 TD Surhuizum
www.pknsurhuizum.nl


Aktiviteiten

zondag 22 september 2019 - 10.00

Da. G. Borger-Koetsier

Startdienst met medewerking van begeleidingsband Foar Jo

Lees verder

zondag 29 september 2019 - 9.30

Mevr. Froukje Wesseling-Schilstra, De Tike 

Lees verder

zondag 6 oktober 2019 - 9.30

Da. G. Borger-Koertsier

Koffie voor de dienst

Lees verder

zondag 13 oktober 2019 - 9.30

Ds. J. Hannessen, Heerenveen

Lees verder

zondag 20 oktober 2019 - 9.30

Da. G. Borger-Koetsier

Lees verder

zondag 27 oktober 2019 - 9.30

Ds. B. van der Boon, Tytsjerk/Suwâld

Lees verder