Nei oanlieding fan de oerfal op’e Ljouwerter finzenis, de Blokhúspoart, troch de ûndergrûnse op 8 desimber 1944, is der, no 75 jier letter, in boek mei boppesteande titel ferskynd, skreaun troch Hessel de Walle. It giet dêryn oer heroyk en tragyk fan de 26 mannen dy’t oan de Oerfal meidien ha. In heldedied wie it. Troch mannen dy’t fan harsels seine gjin held te wêzen, mar mei oertsjûging diene wat dien wurde moast, 51 minsken har frijheid werom jaan.

Lês hjir de Grutte Gelf: