Geen spelweek, weinig activiteiten, is er toch een mogelijkheid om samen wat te doen?
Met dit idee liep iemand al een tijdje rond.
Tijdens de BBQ van de buurt gooit ze een balletje op.
En of er animo voor is... ja goed idee, leuk, moeten we doen.
Met 3 buurvrouwen steken ze de hoofden bij elkaar.
Wat gaan we doen, welk thema, en voor wie?
Iedereen mag mee doen, het is vooral voor de kinderen en het is vrijblijvend!!!
Zo kwam het idee tot stand voor de herfst/halloweenactiviteit van de Bonhommestrjitte op 16 oktober jongstleden.

Lês hjir de Grutte Gelf: